2012-06-07

Misa är nu godkända utförare av LSS Daglig verksamhet i Nacka Kommun!

2012-05-22

Ny utgåva av Misa boken; Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment!

2012-05-07

Möt Misa på Särskolansrikskonferens 2012 i Växjö!

2012-05-02

Vad händer efter gymnasiesärskolan?

2012-04-18

Den första utgåvan av EUSE verktygslåda (Toolkitt) på svenska!

2012-04-17

Möt Misa på årets NPF forum!

2012-04-05

Mingla med David Lega hos Misa Uppsala

2012-03-27

Misa handleder på Stockholms universitet.

2012-03-13

Misa håller föredrag om resultat från tre undersökningar om gymnasiesärskolan.

2012-03-13

Det här är mina erfarenheter av särskolan och arbetslivet!

2012-02-20

Misas Vd deltar på svenskt näringslivs seminarium "Välståndssamhälle för alla".

2012-02-07

Misa är inbjuden att delta på Socialdepartementet kunskapsseminarium.

Icon123Icon