2024-06-19

NYHET – Processbaserad utbildning inom Supported Employment med praktisk tillämpning

Från och med hösten 2024 erbjuder Misa Kompetens en grundutbildning i Supported Employment...
1