Misa Lund

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Misa Lund är en arbetsinriktad daglig verksamhet som är inriktad på att ge ett individuellt stöd till dig som vill närma sig arbetsmarknaden. Vi fokuserar på dina styrkor och ger stöd i att använda och utveckla dessa på en arbetsplats som passar dig.

Kontaktuppgifter

Bytaregatan 6 c

222 21 Lund

Enhetschef: Patrik Andersson
Telefon: 046-46 01 136
Hitta hit: Karta
046 -888 85 28[email protected]
en man står och lägger in varor på en hylla i en affär.

Vi gör det tillsammans med dig!

Vi vänder oss till dig med en intellektuell funktionsnedsättning eller till dig med en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) till exempel Aspergers syndrom. Tillsammans med dig arbetar vi aktivt med att ta reda på dina styrkor och drivkrafter och utifrån dessa matchar vi dig mot en arbetsplats. Vårt huvudsakliga uppdrag är att se till så du får rätt stöd för att ta del av arbetsmarknaden på samma villkor som alla andra.

Kontakta oss för ett studiebesök

Du styr – vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
När du kommer till Misa blir du tilldelad en kontaktperson, en arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att ta reda på dina kunskaper, resurser intressen och starka sidor som sedan matchas mot en arbetsplats och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på den du tycker verkar intressant. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som vi följer för att nå ditt uppsatta mål. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.
Stegförflyttning mot uppsatta mål IconIcon
På Misa i Lund har vi inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Stödet kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter, eller vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att det ska fungera för dig på din arbetsplats.
Supported Employment IconIcon
Vi använder metoden Supported Employment (SE), eller Individuellt stöd i arbete, i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.
Misas arbetssätt och metoder
Godkänd utförare enligt LoV IconIcon
Misa Lund är en av de godkända utförarna av daglig verksamhet på uppdrag av Lunds kommun. Rättighetslagar som styr detta är LSS (lagen om särskilt stöd och service) och LOV (Lagen om valfrihet). Det innebär att du som är intresserad av en arbetsinriktad verksamhet har rätt att välja oss. Om du vill ansöka om daglig verksamhet hos oss via kommunen så kan du ta del av kommunens information.

Läs mer på Lunds kommuns hemsida
stor personalgrupp på 100 personer.

Vår personal

Personalen på Misa i Lund är personer som har ett stort intresse av att arbeta med människor i förändringsprocesser. Alla har lång erfarenhet av olika funktionsvariationer. Det finns flera olika utbildningsbakgrunder men gemensamt är att alla som arbetar på Misa i Lund har genomgått steg ett och två i Supported Employment (SE). Det är en arbetsmetod vi använder oss av för att ge stöd i arbete. Det viktigaste för oss är att tillsammans med dig hitta vägar framåt för att du ska nå nå dina mål.