Misa Konst och Grafik

Vill du utvecklas inom det konstnärliga området och samtidigt ha en koppling till arbetslivet på din dagliga verksamhet? Då är du välkommen till Misa Konst och Grafik på Grafikskolan.

Kontaktuppgifter

Stensätravägen 9a

127 39 Skärholmen

Verksamhetsansvarig: Lisa Jönsson
Telefon: 08-515 161 94
Hitta hit: Karta
[email protected]
Två personer står vid en gammal hand tryckpress i Misa Konst och grafiks lokaler på Grafiksskolan

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

Vi erbjuder en konstinriktad daglig verksamhet för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en diagnos inom autismspektra. På Misa Konst och Grafik får du handledning av våra arbetskonsulenter som också är utbildade inom konst och grafik. Här får du möjlighet att prova olika tekniker i en integrerad miljö tillsammans med konststuderande och yrkesverksamma konstnärer.
Kontakta oss för att boka ett studiebesök

Konstinriktad verksamhet

I vår verksamhet på Grafikskolan kan du få prova på många olika tekniker. Under året går vi igenom grafikens grundtekniker:
  • Djuptryck (Koppartryck, etsning och collografi)
  • Högtryck (Träsnitt, linoleumsnitt och relief)
  • Plantryck (Sten- och plåtlitografi)
  • Genomtryck (Screentryck)
Du som deltagare har möjlighet att fördjupa dig i de tekniker som du gillar mest och får stöd i att utveckla ditt egna konstprojekt.
Film från Misa Konst och Grafik 2022
Två kvinnor tittar på olika tryck som de gjort i den atelje där de befinner sig på Misa konst och grafik.

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och de har olika utbildningar och bakgrund. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. På mina Konst och Grafik har vi förutom arbetskonsulenter även personal utbildad inom konst och grafik. Vi har lång erfarenhet av att stödja personer med funktionsnedsättning och av att samarbeta med hela arbetsmarknaden. arbetsmarknaden.

Du styr vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
Hos oss har du möjlighet att prova olika tekniker inom grafik och delta i konstinriktad verksamhet. Tillsammans med dina arbetskonsulenter sätter ni upp mål för vad din verksamhet ska innehålla och vad du vill att den ska leda till.
Individuellt stöd IconIcon
Alla som kommer till oss har olika erfarenheter och önskemål. Därför anpassar vi stödet individuellt. På Misa är alla aktiviteter frivilliga och vi utformar din verksamhet så att den passar just dig. På Misa har vi arbetslivet i fokus.
Supported Employment IconIcon
I vårt arbete utgår vi från metoderna Supported Employment och Individuellt stöd i arbete. Metoderna går ut på att stötta våra deltagare ut på en arbetsplats. På arbetsplatsen får du med stöd av oss möjlighet att träna upp dina förmågor och lära dig arbetsuppgifter.
Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter på Misa. Varje dag har vi någon aktivitet och vad som erbjuds varierar över tid och efter behov.
Aktiviteter som du kan utföra tillsammans med andra deltagare kan till exempel vara:
Samtalsgrupp, bokcirkel, brädspel, medicinsk yoga eller andra fysiska aktiviteter så som badminton eller gymträning.
Det finns även möjlighet att delta i kurser i programmering och dataspelsutveckling.
Hör av dig till oss om du vill veta vad vi erbjuder just nu!

Följ oss på Instagram och se vad vi gör.

Utforska vår instagram