Misa Konst och Grafik

Vill du utvecklas inom det konstnärliga området och samtidigt ha en koppling till arbetslivet på din dagliga verksamhet? Då är du välkommen till Misa Konst och Grafik på Grafikskolan.

Kontaktuppgifter

Stensätravägen 9a

127 39 Stockholm

Verksamhetsansvarig: Lisa Jönsson
Telefon: 08-515 161 94
Hitta hit: Karta
[email protected]
Två personer står vid en gammal hand tryckpress

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

Vi erbjuder en konstinriktad daglig verksamhet för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en diagnos inom autismspektra. På Misa Konst och Grafik får du handledning av våra arbetskonsulenter som också är utbildade inom konst och grafik. Här får du möjlighet att prova olika tekniker i en integrerad miljö tillsammans med konststuderande och yrkesverksamma konstnärer.
Kontakta oss för att boka ett studiebesök

Kurser på Grafikskolan

I vår verksamhet på Grafikskolan kan du få prova på många olika tekniker. Vi har kurser i:
  • marmoreringsteknik
  • screentryck, linoleumtryck
  • vi binder skissböcker
  • träsnitt och etsning
Film från Misa Konst och Grafik 2022
Två kvinnor tittar på olika tryck som de gjort i den atelje där de befinner sig

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och de har olika utbildningar och bakgrund. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. Vi har också utbildning inom konst och grafik. Alla har lång erfarenhet av att stödja personer med en diagnos inom autismspektra eller en intellektuell funktionsnedsättning och av att samarbeta med arbetsmarknaden.

Du styr vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
Tillsammans med dina arbetskonsulenter sätter du upp personliga mål för din konstinriktade verksamhet. Om du vill ha en del av din sysselsättning ute på en arbetsplats stöttar vi dig att hitta en arbetsplats som passar utifrån dina önskemål.
Hos oss kan du få IconIcon
Stöd till praktik eller sysselsättning på en arbetsplatsEgen ateljéplats i Grafikskolans lokalerTillgång till Grafikskolans verkstäderMedverka i workshops, kurser och seminarierDelta i och besöka utställningarBesöka arbetsplatser, utställningar, gallerier, vernissager, filmvisningar, föreläsningar individuellt eller i grupp.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och önskemål, därför behövs stöd för olika saker. På Misa har vi inga aktiviteter som du måste göra eller vara med på
men vi har gärna arbetslivet i fokus.
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter på Misa. Varje dag kan vi erbjuda dig bra och stimulerande aktiviteter.
Aktiviteter som du kan utföra tillsammans med andra deltagare. Du kan vara med på medicinsk yoga, SET-grupp (Social Emotionell träning) eller någon annan fysisk aktivitet. De kan variera och byts ut över tid eller efter behov. Hör gärna av dig och fråga vad som erbjuds just nu.

Följ oss på Instagram och se vad vi gör.

Utforska vår instagram