Misas verksamheter

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med någon form av funktionsnedsättning. Våra kunder är kommuner, Arbetsförmedlingen, skolor, socialpsykiatrin och HVB-hem.

Misa huvudkontor

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Misa personal sittande runt ett konferensbord.

Allmän information

Misa är en privat driven omsorgsverksamhet och erbjuder tjänster till personer med en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån tre affärsområden, daglig verksamhet enligt LSS Misa Ung och sysselsättning samt Misa arbetsmarknadstjänster.
stor personalgrupp på 100 personer.

Våra enheter

Misa har 16 enheter totalt och 12 enheter är i Stockholms län resterande är Helsingborg, Lund, Västerås och Uppsala. För närmare information sevåra enheter. I Stockholm är varje enhet specialiserad mot en viss målgrupp. Våra enheter har ca 10-20 anställda och en chef finns i varje enhet.

Två kvinnor fårn Misa sitter vid ett bord som samtalar

Vad vi kan erbjuda

 1. Daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 inom LSS
 2. Daglig sysselsättning enligt SoL
 3. Arbetsmarknadstjänster för kommunen och Arbetsförmedlingen
 4. Praktikstöd till skolelever
 5. Samordningsförbundet
 6. Öppenvård
 7. Stöd till HVB-boende
Buntar med sedlar

Ekonomi

Misa är en kunskapsorganisation i det offentligas tjänst. Med det följer kravet att ansvarsfullt och korrekt förvalta ekonomiskt kapital. Misa ska dessutom arbeta för en sund ekonomisk kultur där återinvestering i verksamheten är ett viktigt inslag. Läs mer om Misa på allabolag.se
Bondegatan 061

Personal

Misas medarbetare har som överordnat mål att förverkliga deltagarnas möjligheter till arbete och sysselsättning och att skapa bästa möjliga förutsättningar för deltagarna att inkluderas i samhället. Vi har 170 heltidsanställda. Misa är medlemmar i Almega och Svenskt näringsliv. Vi har kollektivavtal med flera olika branscher.
Misas medarbetare är välutbildade. De flesta har en relevant akademisk utbildning, ofta specialiserad på någon av våra målgrupper.

Läs mer på Jobba hos oss
En del av ett kompass där det står Competence

Kvalitet

Misa ska leverera tjänster som möter våra kunder och samarbetspartners krav och förväntningar. De ska utföras enligt Misas värdegrund, samt uppfylla krav och mål enligt gällande lagar och föreskrifter. Vi har blivit tilldelade Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Varje år utförs egenkontroller som består av enkätundersökningar, granskning av journaler, akter och annan dokumentation som en del av årlig avtalsrevision och det löpande kvalitetsarbetet. Utredning av avvikelser sker löpande enligt fasta rutiner.

Misa ingår i WiljaGruppen

Misa ingår i koncernen WiljaGruppen. Där finns även bolagen Misa Kompetens AB, Compleo Individstöd AB, MellanMålet Rehab AB och Left is Right AB.

Tillsammans bidrar våra verksamheter till mångfald och inkludering i samhället.

Företagsinformation

Misa AB
 • Organisationsnummer: 556473- 5230
 • Momsregistreringsnummer: SE663000387601
 • Bankgironummer: 5880-1341
 • Bank: SEB- Skandinaviska Enskilda banken
 • Revisor: Grant Thornton
 • Firmatecknare: Lennart Jönsson