Misa

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för dig med någon form av funktionsnedsättning. Vi samarbetar med kommuner, Arbetsförmedlingen, skolor, socialpsykiatrin, boenden samt näringslivet.
Misa personal sittande runt ett konferensbord.

Allmän information

Misa driver omsorgsverksamhet och erbjuder tjänster till dig med en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Vi har tre affärsområden, daglig verksamhet enligt LSS, Misa sysselsättning enligt SoL samt Misa arbetsmarknadstjänster.
en grupp om hundra personer som står utomhus.

Våra enheter

Misa har totalt sexton (16) enheter varav tolv (12) enheter är i Stockholms län. Övriga enheter är fördelade på Helsingborg, Lund, Västerås och Uppsala. I Stockholm är varje enhet specialiserad mot en viss målgrupp. På våra enheter har vi mellan tio till tjugo anställda samt en enhetschef. Här kan du ta kontakt med våra enheter. Kontakt

Två kvinnor fårn Misa sitter vid ett bord som samtalar

Vad kan vi erbjuda

 1. Daglig verksamhet enligt LSS
 2. Sysselsättning enligt SoL
 3. Arbetsmarknadstjänster för kommunen och Arbetsförmedlingen
 4. Praktikstöd till skolelever
 5. Öppenvård
 6. Stöd till boende
Buntar med sedlar

Ekonomi

Vi på Misa ser oss som en kunskapsorganisation i det offentligas tjänst. Med det följer att ansvarsfullt och korrekt förvalta vårt ekonomiska kapital. För Misa är det också viktigt att arbeta för en sund ekonomisk kultur där återinvestering i verksamheten är ett naturligt inslag. Läs mer om Misa på allabolag.se
Man som skrattar framför en textil med många färger och en isbjörn.

Utbildad personal för deltagarnas bästa

Vi på Misa är stolta över våra välutbildade medarbetare. De flesta har en relevant akademisk utbildning, ofta specialiserad på någon av våra målgrupper. Våra medarbetare har som överordnat mål att förverkliga deltagarnas möjligheter till arbete och sysselsättning. Det är också viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för deltagarna att inkluderas i samhället. På Misa är vi cirka 175 anställda, varav 15 är chefer.

Misa är medlemmar i Almega och Svenskt Näringsliv och vi har kollektivavtal med flera olika branscher. Läs mer på Jobba hos oss
En del av ett kompass där det står Competence

Kvalitet

Misa ska leverera tjänster som möter våra kunders och samarbetspartners krav och förväntningar. De ska utföras enligt Misas värdegrund samt uppfylla krav och mål enligt gällande lagar och föreskrifter. Misa har i det löpande kvalitetsarbete även blivit tilldelade Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.
För att säkerställa det löpande kvalitetsarbetet utförs varje år egenkontroller samt avtalsrevision. Vårt kvalitetsarbete består av enkätundersökningar, granskning av journaler, akter och annan dokumentation.

Utredning av eventuella avvikelser sker löpande enligt fasta rutiner.
tre kvinnor står och skrattar

Vi ingår i WiljaGruppen

Misa ingår i koncernen WiljaGruppen. Där finns även bolagen Misa Kompetens AB, Compleo Individstöd AB, MellanMålet Rehab AB och Left is Right AB.

Tillsammans bidrar våra verksamheter till mångfald och inkludering i samhället.

Företagsinformation

Misa AB
 • Organisationsnummer: 556473- 5230
 • Momsregistreringsnummer: SE663000387601
 • Bankgironummer: 5880-1341
 • Bank: SEB- Skandinaviska Enskilda banken
 • Revisor: Grant Thornton
 • Firmatecknare: Lennart Jönsson