Misa Ung - LSS

Misa Ung är en daglig verksamhet för dig från 16 år och uppåt. Vi ger dig stöd för att komma ut i arbetslivet eller till studier. Vi hjälper dig också att hitta en positiv fritidssysselsättning. Från Stockholms stad tar vi emot dig från 16 år och från Nacka 18 år. Till oss kommer unga med en diagnos inom autismspektrumtillstånd eller med psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter

Fatburs brunnsgata 16

118 28 Stockholm

Enhetschef: Maria Heimer Åkerlund
Telefon: 08-515 161 80
Hitta hit: Karta
08-617 90 86[email protected]
Ett collage av bilder med olika arbetsplatser från Misa Ung

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

När du kommer till Misa Ung får du en arbetskonsulent som kan särskilt mycket om skola och arbetsliv och tillsammans gör ni en individuell planering för din väg ut i arbetslivet eller till studier. Genom vårt kontaktnät med arbetsgivare hittar vi en praktik som passar dig och vi finns med som stöd utifrån dina behov.

Vill du att vi på Misa Ung kontaktar dig?

Om du vill komma på ett studiebesök eller veta mer, lämna dina uppgifter så kontaktar vii dig.

Du styr vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
Till Misa Ung kommer du för att få stöd att forma din vardag så att den passar just dig. Vid första mötet får du kontakt med dina arbetskonsulenter. Tillsammans upprättar ni en plan för att du ska kunna nå just dina mål. Många av de som kommer till Misa Ung vill pröva på att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats. Utifrån dina kunskaper, erfarenheter och önskemål så hittar vi något som passar just dig och ger dig det stöd som behövs för att du ska trivas, utvecklas och må bra. Om ditt mål är att på sikt få en anställning så blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och behov. Därför anpassar vi Misa Ungs verksamhet så att den ska passa just dig. Vår grundinställning är att alla har rätt till en stimulerande vardag med arbetsliv, fritid och återhämtning.
Supported Employment IconIcon
I vårt arbete utgår vi från metoderna Supported Employment och Individuellt stöd i arbete. Metoderna går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats. På arbetsplatsen får du med stöd av oss möjlighet att träna upp dina förmågor och lära dig arbetsuppgifter.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av din individuella planering så finns också möjlighet att delta i aktiviteter och kurser som ges inne på Misas olika enheter eller ute i samhället. Det finns kurser i programmering och spelutveckling i samarbete med Misa IT och konstinriktade kurser på Misa Konst och Grafik. Vi har flera återkommande aktiviteter med hälsotema såsom badminton, bandy eller fotboll. Aktiviteter och kurser går utmärkt att kombinera med egen praktik/sysselsättning på arbetsplats och kan ses som ett komplement för att alla ska få möjlighet till en stimulerande och utvecklande vardag. Hör gärna av dig och fråga vad som är aktuellt just nu.
För dig i anpassad gymnasieskola IconIcon
Om du går i anpassad gymnasieskolan och är intresserad av vår verksamhet kan du kontakta oss för att göra ett studiebesök eller prova på. Vi erbjuder även skräddarsydda paket till gymnasiesärskolan när det gäller Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
.
Personal från Misa Ung står i en dörröppning. Två killar och två tjejer.

Vår personal

För att kunna möta dina behov på bästa sätt är Misa Ungs personal välutbildad. Personalgruppen består av socionomer, social- eller behandlingspedagoger, psykoterapeut och studie- och yrkesvägledare. Tillsammans erbjuder vi ett täckande stöd och vägledning på ett individuellt och personligt plan. Personalen är utbildade i Supported Employment, IPS, Supported Education, Motiverande samtal (MI) och kan extra mycket om skola och arbetslivet.

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram