Misa Ung - LSS

Daglig verksamhet enligt LSS för unga vuxna från 16 år och uppåt

Vi tar emot dig som är från Stockholm Stad från 16 år och Nacka från 18 år. Du får stöd att komma ut i arbetsliv eller studier, och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Till oss kommer unga med en diagnos inom autismspektrumtillstånd, med psykisk ohälsa eller en neuropsykiatriskfunktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter

Timmermansgränd 4

118 65 Stockholm

Enhetschef: Maria Heimer Åkerlund
Telefon: 08-515 161 80
Hitta hit: Karta
08-617 90 86[email protected]
En person med keps, en person med vit college tröja och taturering på armen

Tillsammans lyfter vi dina kunskaper, resurser och starka sidor

När du kommer till Misa Ung får du en egen arbetskonsulent som kan särskilt mycket om skola och arbetsliv. Tillsammans gör ni en individuell planering för din väg ut i arbetslivet eller till studier. Genom vårt kontaktnät med arbetsgivare hittar vi en praktik som passar dig.
Vi ger dig personligt stöd utifrån dina behov.
Fyra kvinnor i en soffa som skrattar

Personalen

Misa Ungs personal består av socionomer, social- eller behandlingspedagoger, kurator och studie- och yrkesvägledare. Tillsammans erbjuder vi ett individuellt stöd och vägledning. Personalen är utbildade i Supported Employment, IPS, Supported Education, Motiverande samtal (MI) och kan extra mycket om skola och arbetslivet.

Se Misa Ungs verksamhet på Instagram!

Utforska vår instagram

Så jobbar vi – du styr, vi stöttar

Vad gör du hos oss? IconIcon
Till Misa Ung kommer du för att få stöd att forma din vardag så att den passar just dig. Vid första mötet får du kontakt med dina arbetskonsulenter.
Tillsammans upprättar ni en plan för att du ska kunna nå just dina mål.
Många av de som kommer till Misa Ung vill pröva på att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats.
Utifrån dina kunskaper, erfarenheter och önskemål så hittar vi något som passar just dig och ger dig det stöd som behövs för att du ska trivas, utvecklas och må bra.
Om ditt mål är att på sikt få en anställning så blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och behov. Därför anpassar vi Misa Ungs verksamhet så att den ska passa just dig. Vår grundinställning är att alla har rätt till en stimulerande vardag med arbetsliv, fritid och återhämtning.
Supported Employment IconIcon
I vårt arbete utgår vi från metoderna Supported Employment och Individuellt stöd i arbete. Metoderna går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats. På arbetsplatsen får du med stöd av oss möjlighet att träna upp dina förmågor och lära dig arbetsuppgifter.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av din individuella planering så finns också möjlighet att delta i aktiviteter och kurser som ges inne på Misas olika enheter eller ute i samhället. Det finns kurser i programmering och spelutveckling i samarbete med Misa IT och konstinriktade kurser på Misa Konst och Grafik. Vi har flera återkommande aktiviteter med hälsotema såsom badminton, bandy eller fotboll. Aktiviteter och kurser går utmärkt att kombinera med egen praktik/sysselsättning på arbetsplats och kan ses som ett komplement för att alla ska få möjlighet till en stimulerande och utvecklande vardag. Hör gärna av dig och fråga vad som är aktuellt just nu.
För dig i anpassad gymnasieskola IconIcon
Om du går i anpassad gymnasieskolan och är intresserad av vår verksamhet kan du kontakta oss för att göra ett studiebesök eller prova på. Vi erbjuder även skräddarsydda paket till gymnasiesärskolan när det gäller Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
.

Kom på studiebesök och se om Misa Ung är rätt för dig!

Välkommen att boka studiebesök eller ställa frågor här. Du kan också ringa 08-617 90 86, eller mejla direkt till [email protected]