Misa Helsingborg

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet?
Du som har ett LSS-beslut är välkommen till oss på Misa Helsingborg.

Kontaktuppgifter

Drottninggatan 11

252 21 Helsingborg

Samordnare: Karin Säfwenberg
Telefon: 042-100591
Hitta hit: Karta
042 - 100 590[email protected]
Man bakom salladsdisk

Vi gör det tillsammans

Misa Helsingborg är en arbetsinriktad verksamhet med tydligt individfokus. Vi vänder oss till dig med en intellektuell funktionsnedsättning eller till dig med en diagnos inom autismspektrumtillstånd, till exempel Aspergers syndrom.

Tillsammans med dig arbetar vi aktivt med att ta reda på dina styrkor och drivkrafter och utifrån dessa matchar vi dig mot en arbetsplats. Vi fokuserar på dina starka sidor och stöttar dig att använda och utveckla dem på en arbetsplats som passar dig.

Vårt uppdrag är att se till så du får rätt stöd för att ta del av arbetsmarknaden på samma villkor som alla andra.

Vill du träffa oss innan du bestämmer dig för att börja på Misa Helsingborg så är du välkommen att komma på ett studiebesök först. Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Kontakta oss för studiebesök.

Du styr, vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
När du kommer till Misa blir du tilldelad en kontaktperson, en arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att ta reda på dina kunskaper, resurser intressen och starka sidor som sedan matchas mot en arbetsplats och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på den du tycker verkar intressant. Om ditt mål är anställning gör vi tillsammans upp en genomförandeplan som vi följer för att nå ditt uppsatta mål. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och önskemål och därför behöver stöd med olika saker. På Misa har vi inga aktiviteter som man måste göra eller vara med på.
De aktiviteter du gör under en vecka ska vara sådana som passar just dig men vi har gärna arbetslivet i fokus.
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av vårat fokus på att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter inne på Misa för dig som kanske letar efter ny arbetsplats eller som vill varva ditt jobb på jobbet med aktiviteter tillsammans med andra deltagare. Varje dag erbjuder vi någon aktivitet och vad som erbjuds varierar över tid och efter behov. Hör gärna av dig och fråga vad som erbjuds just nu.

stor personalgrupp på 100 personer.

Vår personal

Personalen som har valt att arbeta på Misa i Helsingborg är personer som har ett stort intresse av att arbeta med människor i förändringsprocesser och samtliga har lång erfarenhet av olika funktionsvariationer. Det finns flera olika utbildningsbakgrunder men gemensamt är att alla som arbetar på Misa i Helsingborg har genomgått steg ett och två i en speciell metod som vi använder oss av, Supported Employment (stöd i arbete). Det viktigaste för oss på Misa att tillsammans med dig hitta just din väg framåt för att nå dina uppsatta mål.

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram