Misas teckenspråkiga arbetskonsulenter


Om Misa (på teckenspråk)

Har du en hörselnedsättning? Välkommen att kontakta oss!

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent som kan teckenspråk. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Om du vill gör vi studiebesök på olika arbetsplatser eller du kan prova att praktisera på en eller flera av dem.

Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.

Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på en arbetsplats. Om du är nyfiken på studier kan vi tillsammans titta på utbildningar som du är intresserad av.

Vilka mål har du? Vi hjälper dig att ta reda på det

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina behov och intressen.

Vårt arbetssätt kallas Individuellt Stöd i Arbete (ISA)

Det stöd vi ger är individuellt utformat för varje deltagare. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter. Eller vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna.

Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att det ska fungera för dig på din arbetsplats. För att få komma till Misa behöver du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller stadsdelen/kommunen för att få en beviljad insats hos oss.
Misa Ung teckenspråk.mp4
Misa Syssselsättning_2022.mp4
Teckenspråketsdag 2022.mp4

Misas teckenspråkiga personal

Susanne WEBB

Carina Murtnes

Arbetskonsulent

Vilken tjänster kan du få hos oss?

Daglig verksamhet
På Misa finns daglig verksamhet för dig som har rätt till LSS. Vi har flera olika verksamheter. I Stockholm kan vi vara med fysiskt och tolka för dig som behöver det stödet.
Sysselsättning enligt SoL
I Stockholm kan du komma till oss via sysselsättning och vi finns med utifrån dina behov.

Tips för dig med hörselnedsättning

Vill du veta mer och träffa andra med hörselnedsättning?

Vill du veta mer och träffa andra med hörselnedsättning?

Hörsellinjen

Hörsellinjen

SDR fyller 100 år

SDR fyller 100 år

Boka teckenspråkstolk