Misa Farsta

Arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS för dig med autism (AST)


Har du autism och vill komma ut i arbetslivet? Har du ett beslut om LSS-insats från kommunen? Välkommen till Misa Farsta!

Kontaktuppgifter

Karlandaplan 6

123 47 Farsta

Enhetschef: Åsa Friman
Telefon: 08-515 161 64
Hitta hit: Karta
08 - 448 01 00[email protected]
Två personer står och läser olika skrifter

Tillsammans lyfter vi fram dina unika kunskaper, resurser och starka sidor

Vill du ha en arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS som passar dig? Vi jobbar med individuella lösningar. Till oss kommer personer som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST). Vi ger dig stöd att utveckla dina förmågor så att du kan delta i arbetslivet på det sätt som passar dig.
Så ansöker du om LSS daglig verksamhet i din kommun

Vad vi gör på Misa Farsta

Välkommen att ta en titt på vår verksamhet. Hos oss kan du vara ute på olika arbetsplatser och praktisera. För dig som behöver vara inne på vår enhet så finns det arbetsuppgifter för dig att göra. Vi har även olika kompletterande verksamheter såsom träning, boule , SET-kurs, brädspel och andra gemensamma aktiviteter.
Fyra personer sitter i fåtöljer runt ett bord

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och de har olika utbildningar och bakgrund. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. Alla har erfarenhet av att stödja personer med en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och har lång erfarenhet av att samarbeta med hela arbetsmarknaden.

Se mer av Misa Farsta på vår Instagram!

Utforska vår instagram

Så jobbar vi – du styr vi stöttar

Vad gör du hos oss? IconIcon
Du styr, och vi stöttar! När du kommer till Misa Farsta får du träffa dina arbetskonsulenter. Tillsammans sätter ni upp mål för vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla. På Misa Farsta arbetar vi TEACCH- inspirerat med tydliggörande pedagogik.
Utifrån dina kunskaper, resurser och starka sidor hjälps du och dina arbetskonsulenter åt att hitta arbetsplatser med rätt arbetsuppgifter som passar dig. Arbetskonsulenterna finns med och stöttar dig i den utsträckning du behöver. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Du har individuella träffar med dina arbetskonsulenter. Av de vi stöttar har alla olika erfarenheter och önskemål och behöver därför stöd med olika saker. På Misa har vi inga specifika aktiviteter som man måste göra eller vara med på. De aktiviteter du gör under en vecka ska vara sådana som passar just dig men vi har gärna arbetslivet i fokus
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av vårt fokus på att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter inne på Misa för dig som kanske letar efter ny arbetsplats eller som vill varva din praktik med aktiviteter tillsammans med andra deltagare. Varje vecka erbjuder vi flera aktiviteter. Det kan till exempel vara brädspelsgrupp, SET (social emotionell träning), promenadgrupp, hälsogrupp, bokcirkel och samtalsgrupp

Vad som erbjuds varierar över tid och efter behov. Hör gärna av dig och fråga vad som erbjuds just nu.
Måndag-fredag är du välkommen att äta lunch i vår lokal om du vill. Kanske i samband med en träff med arbetskonsulent eller en kompletterande aktivitet.

Kom på studiebesök och se om Misa Farsta är rätt för dig!

Välkommen att boka studiebesök eller ställa frågor här. Du kan också ringa 08-448 01 00, eller mejla direkt till [email protected]