Misa Farsta

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet?
Du som har ett LSS-beslut är välkommen till oss på Misa Farsta.
Vi stöttar dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST).

Kontaktuppgifter

Karlandaplan 6

123 47 Farsta

Enhetschef: Åsa Friman
Telefon: 08-515 161 64
Hitta hit: Karta
08 - 448 01 00[email protected]
Två kollegor klädda i svart samtalar sittande vid ett bord

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

Vill du ha en individuell arbetsinriktad verksamhet som passar dig? Till oss kommer personer som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST). Vi ger dig stöd att utveckla dina förmågor så att du kan delta i arbetslivet på det sätt som passar dig.

Kontakta oss för ett studiebesök

Till oss kan du alltid höra av dig om du vill boka ett studiebesök.

Du styr vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
När du kommer till Misa Farsta får du träffa dina arbetskonsulenter. Tillsammans sätter ni upp mål för vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla. På Misa Farsta arbetar vi TEACCH- inspirerat med tydliggörande pedagogik.
Utifrån dina kunskaper, resurser och starka sidor hjälps du och dina arbetskonsulenter åt att hitta arbetsplatser med rätt arbetsuppgifter som passar dig. Arbetskonsulenterna finns med och stöttar dig i den utsträckning du behöver. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Du har individuella träffar med dina arbetskonsulenter. Av de vi stöttar har alla olika erfarenheter och önskemål och behöver därför stöd med olika saker. På Misa har vi inga specifika aktiviteter som man måste göra eller vara med på. De aktiviteter du gör under en vecka ska vara sådana som passar just dig men vi har gärna arbetslivet i fokus
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av vårt fokus på att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter inne på Misa för dig som kanske letar efter ny arbetsplats eller som vill varva din praktik med aktiviteter tillsammans med andra deltagare. Varje vecka erbjuder vi flera aktiviteter. Det kan till exempel vara brädspelsgrupp, SET (social emotionell träning), promenadgrupp, hälsogrupp, bokcirkel och samtalsgrupp

Vad som erbjuds varierar över tid och efter behov. Hör gärna av dig och fråga vad som erbjuds just nu.
Måndag-fredag är du välkommen att äta lunch i vår lokal om du vill. Kanske i samband med en träff med arbetskonsulent eller en kompletterande aktivitet.
Globen2 004 WEBB

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och de har olika utbildningar och bakgrund. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. Alla har erfarenhet av att stödja personer med en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och har lång erfarenhet av att samarbeta med hela arbetsmarknaden.

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram