Misa Lindhagen Arbetsmarknadstjänster

Behöver du en individuell jobbcoachning för att komma tillbaka till arbetslivet? Vi ger dig ett individuellt anpassat stöd. Du kommer till oss via Arbetsförmedlingen eller din kommuns arbetsmarknadsenhet.

Kontaktuppgifter

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Affärsområdeschef Asso Abdullahi
Telefon: 08-515 161 67
Hitta hit: Karta

08 - 515 161 67[email protected]
två kvinnor sitter och samtalar.

Tillsammans med lyfter vi dina kunskaper, resurser och starka sidor

Hos oss får du träffa en arbetskonsulent som hjälper dig att fundera kring frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studie och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden?

Det finns inga ”färdiga” lösningar utan stödet utformas utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Hos oss får du möjligheten att närma dig arbetsmarknaden på det sätt som passar dig bäst.

Vi har ett stort och väl upparbetat nätverk med näringslivet och samarbetar med över 2000 företag i flera branscher.
Kontakta oss för mer information
en grupp om hundra personer som står utomhus.

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och de har olika utbildningar och bakgrund. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. En av våra kompetenser är teckenspråk. All personal har lång erfarenhet av att stödja personer som har haft det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Personalen har god kännedom om arbetsmarknaden och ett brett kontaktnät av arbetsgivare.