Misas arbetssätt och metoder

Alla Misas arbetskonsulenter utbildas och arbetar metodbaserat. Till exempel utifrån IPS, Supported Employment, Supported Education (SEd) och TEACCH .

Två kvinnor fårn Misa sitter vid ett bord som samtalar

Hur arbetar Misa med deltagare?

Målet med Misas stöd är att varje person får utveckla sina förmågor och delta i arbetslivet. Vi tror på långsiktiga och trygga relationer. På Misa får du därför en egen arbetskonsulent. Tillsammans kartlägger ni dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sedan matchas dessa mot en arbetsplats och arbetsuppgifter som passar dig. Vi kallar den för Misas Trestegsmodell

Många av våra deltagare får anställning efter en arbetspraktik. Andra har som mål att få en meningsfull sysselsättning i en arbetsverksamhet. Att vara delaktig i samhälle och arbetsliv stärker självförtroendet. Det ger även vardagsrutiner, social gemenskap och ökad självständighet.