Metoder och arbetssätt

Vi vill ge dig som kommer till oss en positiv och värdefull upplevelse. Därför ställer vi på Misa höga krav på oss själva och utvecklar samt utvärderar löpande våra arbetssätt och metoder. Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE), Individuellt stöd i arbete (ISA), Supported Education (SEd), Motiverande samtal (MI), TEACCH och Misas trestegsmodell.

Två kvinnor fårn Misa sitter vid ett bord som samtalar

Hur arbetar Misa med deltagare?

Vi tror på långsiktiga och trygga relationer. Om du kommer till Misa får du därför en egen arbetskonsulent. Tillsammans fokuserar vi på att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sedan matchas dessa mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Denna process kan du läsa mer om i vår trestegsmodell.
Misas Trestegsmodell

Allt fler av de personer som vi arbetar med får anställning efter en arbetspraktik. Andra har som mål att få sysselsättning i det ordinarie arbetslivet, det vi kallar arbetsverksamhet. Målet med Misas stöd är att låta varje person utveckla sina förmågor och delta i arbetslivet. Att vara delaktig i samhället brukar ge människor styrka och självförtroende. Det innebär även regelbundna rutiner, social gemenskap och chansen att få bidra med sina kunskaper och resurser.