TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren. På Misas kontor i Blackeberg och Farsta används ett TEACCH-inspirerat arbetssätt och bemötande.
Två kollegor klädda i svart samtalar sittande vid ett bord

Vad är TEACCH?

TEACCH är ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med en diagnos inom AST (Autismspektrum tillstånd). Det är utarbetat av Division TEACCH i North Carolina, USA. Programmets syfte är att tydliggöra vardagen så att dessa personer blir mer självständiga. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket framgångsrikt och hjälpt många personer med autism att verkligen förstå sin omgivning bättre, vilket minskat oro, självdestruktiva och utagerande beteenden.
I TEACCH utgår man alltid från det visuella. Med hjälp av t.ex. olika scheman och arbetsordningar ska man försöka att beskriva och klargöra:
Vad ska jag göra?
Hur mycket ska jag göra?
När är jag färdig?
Vad ska jag göra sedan?
Dessa fyra punkter ovan är grundpelarna i pedagogiken.
Läs mer om TEACCH på pedagogiskt perspektiv