Sysselsättning enligt SoL

Vill du ut i sysselsättning, praktik eller studier?

Våra arbetskonsulenter vägleder och stöttar dig! Vi har avtal om Sysselsättning enligt SOL med Stockholms stad, Järfälla, Sundbyberg och Tyresö.

Kontakta oss

Ida Thorell

Affärsområdeschef

08 - 120 219 58[email protected]

Vårt arbete utgår ifrån dig, dina önskemål och behov

Vi finns här för att du ska få en meningsfull sysselsättning, arbetspraktik eller komma vidare i studier. Om ditt mål är att få en anställning så är det vad vi jobbar mot. Vårt team är flerspråkigt, även teckenspråk.

Vi möter dig där du är:
 • Psykosocial ohälsa och psykiatri
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Beroendeproblematik
 • Samsjuklighet
 • Förvärvad hjärnskada
tre personer runt ett konferensbord och en dator på bordet.

En sysselsättning som är meningsfull för dig

Det är dina mål och behov som styr hur vårt stöd till dig utformas. Vi erbjuder sysselsättning ute på arbetsmarknaden och stöd mot arbete, praktik eller studier. Vi erbjuder också aktiviteter som är förberedande och självstärkande. Under din tid hos oss har du en egen arbetskonsulent som personligt stöd.


Aktiverande stöd
 • Stöd till arbete enligt Supported Employment/IPS
 • Studier enligt Supported Education
 • Kurser och aktiviteter
Vägledande stöd
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Arbetsterapeutisk vägledning
Behandlande stöd
 • Vi erbjuder samtal med vår psykoterapeut för att du ska kunna bearbeta svårigheter och hinder kopplade till arbetslivet. Vår terapeut kan även lotsa dig vidare i de fall du behöver annat behandlande stöd än vad vi kan erbjuda.

Kom på studiebesök och se om Misas sysselsättning är rätt för dig!

Välkommen att boka studiebesök eller ställa frågor här. Du kan också ringa 08-12021958, eller mejla direkt till [email protected]

Så jobbar vi

Kartläggning

Du får träffa din arbetskonsulent och tillsammans gör ni en kartläggning enligt metoderna Supported Employment eller IPS .Tillsammans tittar ni på dina styrkor, intressen, förmågor, förutsättningar och vilka anpassningsbehov som kan behövas på en arbetsplats eller vid en utbildning.

Matchning

Efter kartläggningen matchar vi dig till en lämplig arbetsplats eller utbildning som ska passa för dig och dina behov. Vi har samarbete med alla branscher och yrkesområden. Arbetskonsulenter finns med för att utarbeta rutiner och instruktioner för olika uppgifter.

Uppföljande stöd

Arbetskonsulenten följer upp dig på arbetsplatsen och utvärderar kontinuerligt stödbehovet och utvecklingsmöjligheter. Syftet är att du ska få en skräddarsydd insats som känns meningsfull och självstärkande, som gör att du närmar dig en eventuell anställning.

Vid eventuell anställning

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att se till att eventuellt lönestöd eller anpassningsstöd kan ges.

Vilka av Misas verksamheter erbjuder sysselsättning enligt SoL?

Sysselsättning_Misa_Bokhandel

"Jag är verkligen glad att jag 'hittade' er, visste inte att det fanns något sådant. Jag känner att jag fått stöd med idéer och möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål."

- Anonym deltagare

Tjej sitter på armstödet på en fåtölj och blickar fram med ett fint leende

"Misa brinner för deltagarna och rekryterar fantastiska kontaktpersoner som bryr sig. Det märks och det gör skillnad."

- Anonym deltagare

Samtal två personer_Misa

"På Misa upplever jag att de verkligen lyssnar på mig."

- Anonym deltagare

Svar på vanliga frågor

Du behöver ett beslut om sysselsättning enligt SoL från din kommun. Kontakta oss om du behöver stöd med en ansökan.

Vi har många kontakter inom alla branscher men tar gärna nya arbetsgivarkontakter när det behövs för att hitta rätt plats för dig.

Till oss kan du komma när du är mellan 15-67 år.

Nej, vanligtvis kan vi ta emot dig omgående om du har ett SoL-beslut.

Ja, absolut. Hör av dig så bokar vi in en tid.