Sysselsättning enligt SoL

Vill du ut i sysselsättning, praktik eller studier?

Har du en önskan om att få arbeta eller studera och har svårigheter att på egen hand hitta rätt, då kan vi vägleda dig.

Kontakta oss

Fatburs Brunnsgata 16

118 28 Stockholm

Växeln: 08-653 00 86
Hitta hit: Karta
Enhetschef: Lova Johansson
Telefon: 08-51516166

Vårt arbete utgår ifrån dig, dina önskningar och dina behov

Vi finns här för att du ska få en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden, eller hitta rätt utbildning eller kurs. Om ditt mål är att studera, få arbetslivserfarenhet eller en anställning så är det vad vi kämpar för också.
Våra specialistområden:
 • Psykosocial ohälsa
 • Psykiatri
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Beroendeproblematik
 • Samsjuklighet
 • Förvärvad hjärnskada
 • Vi är flerspråkiga - även teckenspråk
tre personer runt ett konferensbord och en dator på bordet.

Sysselsättning som passar dig

Hur arbetar vi tillsammans med dig och vad händer när du kommer till Misa? Vi erbjuder sysselsättning ute på arbetsmarknaden, stöd till studier samt självstärkande och förberedande aktiviteter. Det är dina önskningar och behov som styr hur stödet ska utformas.


Aktiverande stöd
 • Stöd till arbete enligt Supported Employment/IPS
 • Studier enligt Supported Education
 • Kurser och aktiviteter
Vägledande stöd
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Arbetsterapeutisk vägledning
Behandlande stöd
 • Vi erbjuder samtal med vår psykoterapeut för att du ska kunna bearbeta svårigheter och hinder kopplade till arbetslivet. Vår terapeut kan även lotsa dig vidare i de fall du behöver annat behandlande stöd än vad vi kan erbjuda.

Så här går vi tillväga

Kartläggning

Du får träffa din arbetskonsulent och tillsammans gör ni en kartläggning enligt metoderna Supported Employment eller IPS .Tillsammans tittar ni på dina styrkor, intressen, förmågor, förutsättningar och vilka anpassningsbehov som kan behövas på en arbetsplats eller vid en utbildning.

Matchning

Efter kartläggningen matchar vi dig till en lämplig arbetsplats eller utbildning som ska passa för dig och dina behov. Vi har samarbete med alla branscher och yrkesområden. Arbetskonsulenter finns med för att utarbeta rutiner och instruktioner för olika uppgifter.

Uppföljande stöd

Arbetskonsulenten följer upp dig på arbetsplatsen och utvärderar kontinuerligt stödbehovet och utvecklingsmöjligheter. Syftet är att du ska få en skräddarsydd insats som känns meningsfull och självstärkande, som gör att du närmar dig en eventuell anställning.

Vid eventuell anställning

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att se till att eventuellt lönestöd eller anpassningsstöd kan ges.

Vi erbjuder olika tjänster. Nedan presenterar vi några alternativ.

Vilka av Misas verksamheter erbjuder sysselsättning enligt SoL?

Sagt om oss

Sysselsättning_Misa_Bokhandel

"Jag är verkligen glad att jag "hittade" er, visste inte att det fanns något sådant. Jag känner att jag fått stöd med idéer och möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål."

- Anonym deltagare

Tjej sitter på armstödet på en fåtölj och blickar fram med ett fint leende

"Misa brinner för deltagarna och rekryterar fantastiska kontaktpersoner som bryr sig. Det märks och det gör skillnad."

- Anonym deltagare

Samtal två personer_Misa

"På Misa upplever jag att de verkligen lyssnar på mig."

- Anonym deltagare

Här kan du få svar på vissa frågor

Du behöver ett beslut om sysselsättning enligt SoL från din kommun. Kontakta oss om du behöver stöd med en ansökan.

Vi har många kontakter inom alla branscher men tar gärna nya arbetsgivarkontakter när det behövs för att hitta rätt plats för dig.

Till oss kan du komma när du är mellan 15-67 år.

Nej, vanligtvis kan vi ta emot dig omgående om du har ett SoL-beslut.

Ja, absolut. Hör av dig så bokar vi in en tid.