Dagverksamhet för unga

Dagverksamhet för unga mellan 16-20 år från Huddinge, Haninge och Nykvarn och Tyresö. Kommande kommun Botkyrka.
Insatsen syftar till att förbereda eller underlätta inträde i vuxenliv, samhälle och arbetsliv.

Kontaktperson

Timmermansgränd 4

118 65 Stockholm

Enhetschef: Maria Heimer-Åkerlund
Telefon: 08-617 90 86
Hitta hit: Karta
Dagverksamhet Misa Ung

Dagverksamhet hos Misa Ung

På Misa Ung jobbar vi utifrån ett individuellt utformat program, som ska förhindra utanförskap och istället skapa resursstarka nätverk. Syftet med våra insatser är ett hållbart inträde i vuxenlivet. Vi har lång erfarenhet av att ge stöd till barn och unga med funktionsvariationer, psykosocialproblematik, missbruk, kriminalitetsproblematik eller andra som vill bryta en destruktiv livssituation. Vi gör ett individuellt utformat program där vi erbjuder ett antal olika insatser beroende på behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer

Dagverksamhet

För vem?

Dagverksamhet är för dig som av olika anledningar behöver extra stöd eller förberedelse för att få en meningsfull sysselsättning. Det kan exempelvis vara att du har svårigheter till följd av en diagnos eller problematisk livssituation.

Vilket stöd får jag?

Du får träffa en arbetskonsulent som tillsammans med dig gör en planering utifrån dina behov. En planering kan innehålla; studie och yrkesvägledning, motiverande samtal, studieplanering, arbetspraktik eller olika kurser där du lär dig mer om vuxenlivet. Vi erbjuder även stöd i kontakten med myndigheter och sjukvård.

Vad har personalen för kompetens?

Hos oss arbetar studie och yrkesvägledare, kurator, social och behandlingspedagog, fritidspedagog, rehabiliteringsvetare och socionom. Alla har kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, beroendesjukdom och kriminalitet.

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Det är socialtjänsten i din kommun som utreder dina behov och beställer en insats hos oss.

Var finns ni?

Vårt kontor ligger precis intill Södra Station. Det är enkelt att ta sig till oss med buss, tunnelbana och pendeltåg.

Kan man göra studiebesök?

Absolut. Hör av er via vårt kontaktformulär så bokar vi in ett besök.