Vill du studera eller arbeta?

På Misa kan du utveckla dina förmågor och hitta din väg till studier eller arbete. Till oss kan du komma via sysselsättning och då behöver du ett SoL-beslut. Du kan komma via dagligverksamhet om du har ett LSS-beslut. Via Arbetsförmedlingen kan du komma via deras tjänst Rusta och Matcha eller via kommuners arbetsmarknadsinsatser.

Misa ser dig som individ

Ger dig ett sammanhang

Vi fokuserar på det du kan och ser till att du får använda och utveckla dina förmågor på ett sätt som passar dig.

Individuella lösningar

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar stödet utifrån din situation, dina intressen och önskemål.

Få personligt stöd

Du får en personlig arbetskonsulent som stöttar dig för att du ska kunna komma ut i arbetslivet i din egen takt.

Grupp 09 A WEBB

Så här blir du deltagare på Misa

Till Misa kan du komma på olika sätt, antingen via din LSS- handläggare, via socialsekreterare i kommunen eller via handläggare på Arbetsförmedlingen samt via vissa skolor och HVB-hem.
Du kontaktar en LSS-handläggare i kommunen och ansöker om insats. Misa är valbara i flera kommuner, läs mer på sidan om daglig verksamhet.
Du kan få ett SoL- beslut av din handläggare om du är berättigad till det, sen kan du välja oss i de kommuner där vi är valbara.
Om du är arbetslös finns det vissa kommuner som har en specifik tjänst för dig via kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi utför uppdrag åt vissa kommuner.
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit arbetslös en längre tid då kan du få stöd via Rusta och Matcha och vi är en av leverantörerna som du kan välja. Läs mer på sidan Rusta och Matcha.
Misa Ung är en samlingsplats för alla de tjänster vi har anpassade för dig som är mellan 15 - 29 år. Uppdragen kan variera från att det är öppenvård, daglig verksamhet till att det är ett uppdrag från ett boende eller från en skola.

Så arbetar vi tillsammans

Misas trestegsmodell IconIcon
Misa är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. När du kommer till oss får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det. Du styr och vi stöttar dig hela vägen till den öppna arbetsmarknaden.

Läs mer om Misas trestegsmodell.
Steg 1 - Kartläggning IconIcon

Vem är jag och vad vill jag?

Vi lär känna dig och tar tillsammans reda på dina intressen, förmågor och mål för att kunna matcha dig mot rätt arbetsplats. Vi gör en genomförandeplan och skriver ner dina mål på kort och på lång sikt. Våra möten kan vara både i Misas lokaler och ute på stan.

Steg 2 - Praktik IconIcon

Vilket arbete passar mig?

Tillsammans med dig hittar vi en praktikplats som matchar dig och dina förutsättningar. Du får möjlighet att besöka arbetsplatser och prova på en eller flera av dem genom praktik, vi har samarbete med arbetsgivare inom olika branscher både offentliga och privata. Misa stöttar och följer upp dina framsteg.

Steg 3 - Arbete IconIcon

Du har nått ditt mål

Du har nått ditt mål och deltar i arbetslivet. Din praktik har övergått till arbetsverksamhet eller anställning, ibland med fortsatt stöd av Misa.

Sagt av Misas deltagare

”Jag känner mig stark nu – har insett att man måste utmana sig själv även om det känns tufft och jobbigt.”

Emma

”Jag vill verkligen ha en anställning med lön och komma ut i verkligheten.”

Julia

”Om jag slutar tro på mig själv vem ska då tänka positivt om mig?”

Claudia

Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans.
Då kan vi också boka tid för ett studiebesök hos oss om du vill.

Vanliga frågor & svar

Till Misa kan du komma på olika sätt, antingen via din LSS- handläggare, via socialsekreterare i kommunen eller via handläggare på Arbetsförmedlingen samt via vissa skolor och boenden.

Vi fokuserar på det du kan och ser till att du får använda och utveckla dina förmågor på en arbetsplats som passar dig.

När du kommer till Misa får du en personlig arbetskonsulent som stöttar dig för att du ska kunna komma ut i arbetslivet i din egen takt. Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar stödet utifrån din situation, dina intressen och önskemål.