Misa Uppsala

Arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS för dig med autism, IF eller inlärningssvårigheter


Vill du få stöd att utvecklas och komma ut i arbetslivet? Om du har LSS-insats beviljad från kommun kan du bli deltagare hos oss. Välkommen!

Kontaktuppgifter

Gamla torget 5

753 20 Uppsala

Enhetschef: Thomas Thelin
Telefon: 018-4440235
Hitta hit: Karta
018 - 12 74 30[email protected]
Personal sittande i soffa och samtalar

Tillsammans lyfter vi dina kunskaper, resurser och starka sidor

Misa Uppsala är en arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS för dig med en intellektuell funktionsnedsättning (IF), inlärningssvårigheter eller en autismdiagnos (AST). Vi fokuserar på dina starka sidor och stöttar dig att använda och utveckla dem på en arbetsplats som passar dig.
Misa personal sittande runt ett konferensbord.

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. Alla har erfarenhet av att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De har även lång erfarenhet av att samarbeta med arbetsmarknaden.

Se mer av Misa Uppsalas verksamhet på Instagram!

Utforska vår instagram

Så jobbar vi – du styr, vi stöttar

Vad gör du hos oss? IconIcon
När du kommer till Misa Uppsala får du träffa dina arbetskonsulenter.
Tillsammans sätter ni upp mål för vad vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla.
De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet eller börja studera.
Utifrån dina kunskaper, resurser och starka sidor, ska dina arbetskonsulenter hjälpa dig att hitta arbetsplatser med rätt arbetsuppgifter som passar dig. De finns också med dig på plats för att se till att allt fungerar. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och önskemål och därför behöver stöd med olika saker. På Misa har vi inga aktiviteter som man måste göra eller vara med på.
De aktiviteter du gör under en vecka ska vara sådana som passar just dig men vi har gärna arbetslivet i fokus.
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av vårat fokus på att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter inne på Misa för dig som kanske letar efter ny arbetsplats eller som vill varva ditt jobb på jobbet med aktiviteter tillsammans med andra deltagare. Vi erbjuder olika aktiviteter såsom friskvård, empowerment-grupp, SET-kurs (Social emotionell träning) och after work. Hör gärna av dig och fråga vad som erbjuds just nu.

Kom på studiebesök och se om Misa Uppsala är rätt för dig!

Välkommen att boka studiebesök eller ställa frågor här. Du kan också ringa 018-12 74 30, eller mejla direkt till [email protected]