Misa Uppsala

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet?
Du som har ett LSS-beslut är välkommen till oss på Misa Uppsala.

Kontaktuppgifter

Gamla torget 5

753 20 Uppsala

Enhetschef: Thomas Thelin
Telefon: 018-4440235
Hitta hit: Karta
018 - 12 74 30[email protected]
Personal sittande i soffa och samtalar

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser & starka sidor

Misa Uppsala bedriver arbetsinriktad daglig verksamhet för dig med en intellektuell funktionsnedsättning eller en diagnos inom autismspektra, (AST) eller inlärningssvårigheter. Vi fokuserar på dina starka sidor och stöttar dig att använda och utveckla dem på en arbetsplats som passar dig.
Trädgren illustration

Kontakta oss gärna för ett studiebesök

Vill du träffa oss innan du bestämmer dig för att börja på Misa Uppsala så är du välkommen att komma på ett studiebesök först. Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Du styr Vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
När du kommer till Misa Uppsala får du träffa dina arbetskonsulenter.
Tillsammans sätter ni upp mål för vad vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla.
De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet eller börja studera.
Utifrån dina kunskaper, resurser och starka sidor, ska dina arbetskonsulenter hjälpa dig att hitta arbetsplatser med rätt arbetsuppgifter som passar dig. De finns också med dig på plats för att se till att allt fungerar. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och önskemål och därför behöver stöd med olika saker. På Misa har vi inga aktiviteter som man måste göra eller vara med på.
De aktiviteter du gör under en vecka ska vara sådana som passar just dig men vi har gärna arbetslivet i fokus.
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av vårat fokus på att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter inne på Misa för dig som kanske letar efter ny arbetsplats eller som vill varva ditt jobb på jobbet med aktiviteter tillsammans med andra deltagare. Vi erbjuder olika aktiviteter såsom friskvård, empowerment-grupp, SET-kurs (Social emotionell träning) och after work. Hör gärna av dig och fråga vad som erbjuds just nu.
Personal sittande runt ett konferensbord.

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och de har olika utbildningar och bakgrund. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. All personal har erfarenhet av att stödja personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF), en diagnos inom autismspektra tillstånd (AST) eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De har även lång erfarenhet av att samarbeta med arbetsmarknaden.

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram