Toppresultat för Misa Uppsala

2023-02-17

X4rqwkxqmx1ajhtpdxut
Det har nyligen varit en nationell deltagarundersökning för dagliga verksamheter i Sverige och Misa Uppsala är en av de dagliga verksamheterna i Sverige som fått resultat som är över det nationella genomsnittet, majoriteten av frågorna ligger över 85 %. Några av frågorna från deltagarundersökningen var: -Får du den hjälp du vill ha i din DV? 92% -Bryr sig personalen på din DV om dig? 94%

Nationell deltagarundersökning
Det har nyligen varit en nationell deltagarundersökning för dagliga verksamheter i Sverige och Misa Uppsala är en av de dagliga verksamheterna i Sverige som fått resultat som är över det nationella genomsnittet, majoriteten av frågorna ligger över 85 %.
Några av frågorna från deltagarundersökningen var:
-Får du den hjälp du vill ha i din DV? 92% svarade ja och nationellt svarade 86% ja.
-Bryr sig personalen på din DV om dig? 94% svarade ja och nationellt svarade 90 % ja.

Nu står vi här med Thomas Thelin som är enhetschef på Misa Uppsala och vi frågade honom några frågor angående det höga betyg de fått på deltagarundersökningen.

Vad tror du är anledningen till era höga betyg?
Det är svårt att svara på, men det kan ha att göra med att vi är en liten enhet där det finns en familjär och välkomnade inställning. Jag tror att vi är duktiga på att bekräfta våra deltagare och att man som deltagare känner att vi verkligen vill hjälpa till. Jag tror också att vi är duktiga på att göra det lilla extra, moment som kanske inte alltid ligger inom yrkesbeskrivningen.

Hur jobbar ni på Misa Uppsala?
MISA är en arbetsinriktad daglig verksamhet där grundidén är att alla kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. VI utgår från individen och matchar mot en praktikplats på den öppna arbetsmarknaden och finns sedan med och stöttar i den utsträckning som krävs. Vår målgrupp är personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Vad skulle andra DV kunna lära sig av er?
En av de fina sakerna med MISA tycker jag är tron på att varje människa kan vara med och bidra på arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Jag tror att vi behöver färre ”färdiga lösningar” och mer av det individanpassade stödet där den dagliga verksamheten utgår från individens motivation och kompetens, snarare än att vi satt upp ramar för vad en daglig verksamhet kan bestå av.

För mer information kontakta

Thomas Thelin, Misa Uppsala
[email protected]
018-44 402 35