Vill du jobba hos oss?

Har du lätt för att identifiera och lyfta fram styrkor hos människor? Har du kompetens och erfarenhet av att handleda en viss målgrupp som vi arbetar med? Då tycker vi att du ska söka en tjänst hos oss.

Misa söker en kursledare inom spelutveckling till Misa IT i Alvik

Misa IT som är en It-inriktad daglig verksamhet söker konsult/timanställd som kan hålla kurs i Unreal Engine 5 ca 1-2 dagar/vecka med start i...

Läs mer och ansök

Personal i soffa_Misa Uppsala

Intresseanmälan till arbete som arbetskonsulent

Misas grundidé är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Har du lätt för att identifiera och lyfta fram styrkor...

Läs mer och ansök

Flera personer från en personalgrupp hänger i soffan.

Misas personal

Misas medarbetare har som överordnat mål att stötta deltagarna i vår verksamhet till arbete och sysselsättning. Vi ska bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att inkluderas i samhället.

Misa har 175 anställda varav 15 är chefer. Våra medarbetare är välutbildade, flertalet med akademisk utbildning och ofta specialiserad på någon av våra målgrupper. Exempel på yrkesgrupper inom Misa är socionomer, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, beteendevetare och pedagoger.

Våra kollektivavtal

Misa AB är medlem i Almega Vårdföretagarna samt i Svenskt Näringsliv. Det har vi varit sedan Misa grundades år 1994. Huvudavtalet heter Vård, behandling och omsorg och är mellan Vårdföretagarna inom Almega och Akademikerförbunden samt Vision. Vi har två lokala fackklubbar Vision samt Akademikerna (SACO-förbunden). Med anställning på Misa tjänar du in tjänstepension ITP.
1 B026 AA WEBB 1200x800

Kompetensutveckling

Vi vill att alla som jobbar hos oss får bästa möjliga förutsättningar och rätta verktygen. Personalen utbildas löpande i de metoder och de verktyg vi använder oss av för att understödja vår kvalitet i arbetet.

Supported Employment som är vår grundläggande metod ingår i vår introduktionsutbildning, med fyra dagars grundutbildning.
Fördjupningskurser i metoder erbjuds varje år.

All personal får utbildning inom hjärt- och lungräddning och 1:a hjälpen samt grundläggande brandskyddsutbildning.

Vi har även extern handledning och dilemmaövningar för att på bästa sätt hjälpa våra anställda att utveckla sig professionellt för att kunna
erbjuda våra deltagare bästa möjliga stöd.

Man på cykel med hjälm en cykelkorg där det hänger en skylt med Misas logga

Hållbart arbetsliv

Vi som har i vår yrkesroll uppgiften att stötta andra att må bra, så vi måste må bra själva!

Olika hälsofrämjande aktiviteter är viktigt för välmående som friskvård, träning och hjärnsmarta arbetssätt. Som arbetsgivare verkar vi för en god balans mellan arbete och fritid.
2021 genomförde Misa en generell arbetstidsförkortning och införde ett högt friskvårdsbidrag.

Vi arbetar med vår yrkesroll genom att reflektera över dilemman och öva på ett professionellt och etiskt förhållningssätt.

Inom Misa finns en aktiv normkritisk arbetsgrupp och vi använder oss av verktyget Respekttrappan.
Misas anställda har möjlighet till fri samtalsterapi vid både arbetsrelaterade och personliga dilemman i vardag eller kris. Misas sjukfrånvaro är jämförelsevis för branschen mycket låg. Sjukskrivning från dag 15 ligger på 2,6 % (branschsnitt 9,7%) av total arbetstid.
Alla medarbetare erbjuds fri vaccination mot säsongsinfluensa.

Misas värdegrund

Misa har en lång tradition av förtroende för och tillit till våra medarbetares autonomi och ansvarstagande i verksamheten. Det är viktigt att du som jobbar hos oss delar vår värdegrund. Den påverkar våra metoder, vår verksamhet och hur verksamheten styrs.

Se filmad intervju med Misas grundare, Lennart Jönsson.

Våra ledstjärnor är

Utmana

Vi vill påverka människors livskvalitet och göra skillnad. Alla människor kan delta isamhället och arbetslivet med rätt stöd.

Professionalitet

Vi skapar förutsättningar för positiv förändring genom vår kompetens och lärande.

Föredöme

Vi vill vara föredömen vad gäller tillit, lyhördhet och empati på våra arbetsplatser. Vi lever som vi lär.

Vad säger Misas medarbetare

medelålderskvinna med cendrefärgat hår åker upp i en rulltrappa.

Att arbeta på Misa är omväxlande, utmanande och ibland tungt men väldigt roligt. Varje dag får jag träffa fantastiska människor.

Agneta, arbetskonsulent Misa Liljeholmen

Kvinna med glatt leende och rött hår, står framför en blå vägg, hon har en svart tröja och en grön väst på sig-

Att arbeta på Misa är en utmaning och ett privilegium att få vara delaktig i människors utveckling inom arbetslivet.

Carina, arbetskonsulent Misa Döbelnsgatan

Rodriqo3

Det går att hitta en arbetsplats till alla. Ibland är det svårt, men det går alltid

Rodriqou, arbetskonsulent Misa Vällingby

En arbetskonsulents vardag

Frida västerås

Jag arbetar på Misa för att jag vill ha ett samhälle där alla får plats och tar plats.

Frida, arbetskonsulent Misa Västerås

Sanna uppsala

Det bästa är att se när en deltagare har hittat en arbetsplats där hen trivs och kan få utvecklas, det är häftigt.

Sanna, arbetskonsulent Misa Uppsala

Staffan uppsala

En av sakerna är att ha ett varierat arbete med hög grad av egenbestämmande och när jag hjälper en deltagare till någon form av personlig utveckling.

Staffan, arbetskonsulent Misa Uppsala