Supported Employment-SE

Supported Employment växte fram i USA på 1970- och 1980-talet med syftet att människor ska få ett arbete med lön på den öppna arbetsmarknaden. Metoden utformades som ett alternativ till skyddade arbetsplatser som var avskiljda från det vanliga samhälls- och arbetslivet. Metoden används alltmer i Sverige och på andra håll i världen.
fem personer runt ett bord och de bygger en torn av klossar
Supported Employment är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade eller utsatta grupper som vill ha arbete. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. Den som får stöd behöver inga särskilda förkunskaper, ingen arbetsträning och behöver inte ha arbetat i skyddade former innan. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Supported Employment utgår från fem steg :
  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesprofil
  • Jobbsökande
  • Arbetsgivarengagemang
  • Stöd på och utanför arbetet
Dessa steg är grundblock i metoden och man använder sig av alla steg under hela processen. En grundläggande princip i Supported Employment är att man börjar söka arbete så snart som möjligt. Man väljer arbetsplats och arbetsuppgifter efter den arbetssökande personens vilja och förutsättningar. Det ingår också att ge stöd till personen så att hela tillvaron fungerar bra.
Läs mer om Supported Employment på SFSE sida

Misa och Supported Employment i media

Vi har under många år varit delaktiga i olika projekt rörande Supported Employment, här kan du ta del av vissa projekt.

Se intervju med professor Stephen Beyer