Forskning och utveckling

Misa stödjer forskning i syfte att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden och samhället i stort. Det sker i samarbete med högskolor och universitet. Här är projekt och forskningsstudier vi varit delaktiga i.

Martin Hagberg

Projektansvarig FoU

08 - 515 14 210[email protected]
ungdom med keps och en hoddies står framför en vägg som är målad med ett hjärta.

Falling trough the Cracks

Renee Luthra, doktorand vid Högskolan i Halmstad, studerar personer med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har sysselsättning inom daglig verksamhet, förvärvsarbete eller studier-utan befinner sig ”någon annanstans” (elsewhere). I projektet har de första analysresultaten identifierat en betydande grupp som efter gymnasiesärskolan inte återfinns varken i daglig verksamhet, förvärvsarbete eller studier (24 procent d.v.s. 2955 av totalt 12 269 personer). Ta del av avhandlingen
en man står i en bokaffär och ordnar med böckerna

Sysselsättning och social rättvisa

Misa har stått som huvudsaklig finansiär för avhandlingsprojektet ”Sysselsättning och social rättvisa”
Forskningsprojektet undersökte vad som händer efter gymnasiesärskolan med avseende på sysselsättning. Projektansvarig var Professor Magnus Tideman, ansvarig doktorand har varit Jessica Arvidsson vid Högskolan i Halmstad.
Ta del av avhandlingen
tre glada personer vid ett skrivbord

Projekt ADHD på jobbet

I samarbete med Attention påbörjades projektet ADHD på jobbet i september 2015 som finansierades av allmänna arvsfonden. ADHD på jobbet hade som huvudmål att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden. Genom tips, information och strategier som utgår från målgruppens egna erfarenheter skapades verktyg och filmer.
Läs mer på Attentions sida och få tips och verktyg som tagits fram under projektet.
ADHD på jobbet
Kvinna med glasögon sitter vid ett bord och snackar med en flintskallig man. Bakom henne är det stora fönster och många växter.

ADHD projekt

Misa har haft flera projektsatsningar gentemot gruppen personer med ADHD, den första tillsammans med riksföreningen Attention i form av ett Arvsfondsprojekt. Frågeställningen har varit ”Hur stöttar man personer med ADHD på bästa sätt?” I flera steg har Misa därefter finansierat egna projekt där en modell och metoder tagits fram för lämpliga stödformer. Misa har under projektperioden fått majoriteten av deltagarna i anställning. Modellen och idéerna från projektet finns sammanställda i en projektrapport.
ADHD Projektrapport
Rusta_projektet

Rusta projektet

Under tre år erbjöds 20 studenter med Aspergers syndrom på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat stöd. Projektet finansierades med medel från Allmänna arvsfonden med Autism-och Aspergerförbundet som projektägare, i samarbete med Misa AB och Kungliga Tekniska högskolan.
Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom
Studera på högskolan och universitet med Aspergers syndrom
Labyrint

Myndighetslabyrinten

Inom Misas ADHD-projektet gjordes ett speciellt arbete som mynnade ut i denna rapport som beskriver hur myndigheterna mött och bemött ett antal personer med ADHD. I rapporten Myndighetslabyrinten följer vi ett antal personer och deras kamp för att få rätt till relevant stöd. Studien visar hur svårt det är att få rätt stöd och rätt bemötande av samhället!
Myndighetslabyrinten
18748727 guide and assistance dog

Arbetsgivarattityder och funktionsnedsättningar

Misa genomförde en större undersökning av arbetsgivares attityder kopplat till olika funktionsnedsättningar. Studien är unik i sitt slag då den är byggd utifrån en vinjett metodik. Formen innebär att arbetsgivare har fått information om de olika funktionsnedsättningarna innan de tagit ställning i attitydfrågan. Undersökningen har genomförts av Jennie Andersson, Renee Luthra, Magnus Tideman och Peter Hurtig. Den vetenskapliga studien publicerades i tidskriften ”Journal of Vocational Rehabilitation” sommaren 2015. Ett abstract på artikeln går att nå via denna länk
25 år Misa 25 rygg 700x1024

Misas 25 års jubileum

Misa fyllde 25 år, 2019 och bjöd in flera intressanta föreläsare.
  • Stephen Beyer, fil.doktor på Cardiff universitet
  • Barbro Levin, med dr, funktionshinderforskare, Uppsala universitet
  • Jan Tössebro, professor i socialt arbete i Norge
Här nedan kan du ta del av deras powerpoint.

Uppsatser i samarbete med Misa

Vi syns i media. Vill du samarbeta med oss?

Nyheter om projekt och forskning, har du ett projekt eller en uppsats och behöver en samarbetspartner. Kontakta oss!

Jag vill samarbeta med er