Böcker och publikationer

Läs om boken SJÄLVKLART och vår metodbok Tre steg till arbete.

Misa Sjalvklart omslag

Boken SJÄLVKLART - berättelser rätt in i socialpolitikdebatten

I boken Självklart möter du människor vars liv har förbättrats när de har kommit in i arbetslivet genom Misas speciella arbetsätt. Arbetssättet som bygger på vad individen själv vill.
Ansvarig utgivare: Åsa Maria Goop (f.d Andersson)
Misa AB Redaktör: Camilla Gabrielli
Misa AB Författare: Lotta Frithiof
Formgivare: Jessica Sunnebo, Kate Design
Fotograf: Jini Sofia Lee, www.jinisofia.se
Utgiven: September 2017
Antal sidor: 112
ISBN: 978-91-639-4126-9
Pris:
250 kr inklusive frakt och moms
Beställ boken
Tre steg kopiera

Boken "Tre steg till arbete"

Denna bok tar fasta på att ett arbete för oss människor är en viktig del av livet och vuxenidentiteten. Den vänder sig till dig som arbetar med att stödja människor på deras väg ut i arbetslivet, i första hand till dig som arbetar med personer som löper risk att hamna inom institutionsverksamhet eller sysslolöshet.

Ansvarig utgivare: Misa
Redaktörer: Lisa Milesson & Malena Sjöberg
Formgivare: Instant book
Utgiven: Juni 2011
Antal sidor: 196
ISBN: 978-91-86945-00-8
Pris: 250 kr inklusive frakt och moms
Beställ boken