Misa Döbelnsgatan och Döbelnsgatan Plus

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Du som har ett LSS-beslut är välkommen till oss på Misa Döbelnsgatan. Vi stöttar dig som har Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumtillstånd. Inom Misa finns även kompetens om ADHD och ADD.

Kontaktuppgifter

Döbelnsgatan 64

113 52 Stockholm

Enhetschef: Andreas Nyhlén
Telefon: 08-515 142 12
Hitta hit: Karta
08 - 647 47 75[email protected]
Två kollegor sitter i en soffa i ett rum med mycket blommor.

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

På Misa får du ett individuellt stöd och gemensamt hjälps vi åt att hitta en praktikplats som passar dig utifrån dina intressen, resurser och mål.

Kontakta oss för studiebesök

Vill du veta mer och träffa oss, fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Du styr, vi stöttar!

Hur funkar det? IconIcon
När du kommer till Misa Döbelnsgatan får du träffa dina arbetskonsulenter. Tillsammans sätter ni upp mål för vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla. De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet. Utifrån dina kunskaper, intressen och starka sidor försöker dina arbetskonsulenter hjälpa dig att hitta en arbetsplats med arbetsuppgifter som passar dig. De finns vid behov också med dig på plats för att se till att allt fungerar. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Du har individuella träffar med dina egna arbetskonsulenter. Av de vi stöttar har alla olika erfarenheter och önskemål och behöver därför stöd med olika saker. På Misa har vi inga specifika aktiviteter som man måste göra eller vara med på. De aktiviteter du gör under en vecka ska vara sådana som passar just dig men vi har gärna arbetslivet i fokus.
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Utöver din praktikplats eller i väntan på praktik så erbjuder vi också kompletterande aktiviteter för dig som vill. Varje dag har vi någon aktivitet och vad som erbjuds varierar över tid och efter behov. Det kan vara samtalsgrupp, bokcirkel, badminton, brädspelsgrupp, dataspelutbildning eller grafikkurs. Vi har även ett antal ”prova på”-praktikplatser där du tillsammans med andra har möjlighet att testa olika arbetsuppgifter. Hör gärna av dig och fråga vad som erbjuds just nu.
Ung man med pärm i handen framför en anslagstavla

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och har olika utbildningar och bakgrund. På Döbelnsgatan har vi bland annat utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger, beteendevetare och personalvetare. Alla har lång erfarenhet av att stödja personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd, med en ADHD diagnos eller ADD diagnos och samverkar gärna med eventuella nätverk.

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram