Misa Södra station

Söker du en arbetsinriktad sysselsättning enligt SoL? Då är du välkommen till Misa Södra station. Vi arbetar individuellt utifrån dina intressen, resurser och mål.

Kontaktuppgifter

Fatburs Brunnsgata 16

118 28 Stockholm

Växeln: 08-653 00 86
Hitta hit: Karta
Enhetschef: Lova Johansson
Telefon: 08-51516166
[email protected]
Man med skägg sittande i fåtölj och samtalar med en klient.

Tillsammans lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

Du som vill hitta en plats i arbetslivet kan få hjälp av Misa Södra station. Misa finns för dig som har psykisk eller social ohälsa och står utanför arbetsmarknaden. Vi ger dig extra stöd utifrån dina behov och din psykiska eller sociala hälsa. Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor, sedan matchas du mot en arbetsplats som passar dig.
Kvinna sittande i soffa och håller i en kopp

Vår personal

För att ge dig stöd på bästa sätt är vi en blandad personalgrupp med olika yrkesbakgrunder. Här kan du träffa studie-och yrkesvägledare, socionomer, beteendevetare, pedagoger och personer med bred yrkeserfarenhet från olika branscher. Vår största kompetens och styrka ligger i arbetet med att identifiera kunskaper, kompetenser och erfarenheter för att sedan matcha dem mot lämplig arbetsplats.

Boka ett studiebesök hos oss!

Har du frågor eller vill komma på studiebesök? Välkommen att ringa, mejla eller använd detta kontaktformulär:

Så jobbar vi – du styr, vi stöttar

Vad gör du hos oss? IconIcon
När du kommer till Misa Södra station får du träffa dina arbetskonsulenter.
Tillsammans sätter ni upp mål för vad vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla.
De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet.
Utifrån dina kunskaper, resurser och starka sidor, ska dina arbetskonsulenter hjälpa dig att hitta arbetsplatser med rätt arbetsuppgifter som passar dig. De finns också med dig på plats för att se till att allt fungerar. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.
Supported Employment och IPS IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras

IPS är en Supported Employment-baserad metod som tagits fram för personer som har psykisk ohälsa och som har en önskan om att komma ut i arbete.
Misas arbetssätt och metoder.
Kurser och aktiviteter IconIcon
Om du vill utvecklas och göra något i grupp så har Misa kurser med inriktning mot arbetslivet. Vi samarbetar med MellanMålet Rehab, där du kan gå självstärkande kurser. Exempel på kurser är Yoga, Mindfullness, Personlig marknadsföring, arbetsmarknadskunskap och mycket mera.

Följ oss på Instagram och se vad vi gör!

Utforska vår instagram