Med rätt stöd kan alla som vill finna en plats i arbetslivet!

Vilken tjänst passar dig?

Vilken tjänst som passar dig beror på dina behov och om du kommer till Misa via kommunen, Arbetsförmedlingen eller skolan.

Så här kan du göra för att få stöd av oss

Kontakta din handläggare.
Handläggaren kontaktar Misa.
Vi träffas.
Vi startar arbetet.

Hur gör vi för att stötta dig?

Genom att använda oss av beprövade arbetssätt och metoder förstås! Med utgångspunkt i Supported Employment har vi utvecklat metoder som fungerar på den svenska arbetsmarknaden.

Misas Trestegsmodell

De flesta av våra tjänster utgår från den arbetsprocess vi kallar Trestegsmodellen. De tre stegen är: Kartläggning > Praktik > Arbete.

Läs mer

SE - Metoden

Supported Employment (SE) är en amerikansk metod för att ge ett personligt utformatstöd till dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

ISA - Metoden

Misa har vidareutvecklat den amerikanska metoden Supported Employment för att passa svenska förhållanden.

Läs mer

IPS - Metoden

IPS är en Supported Employment-baserad metod som tagits fram för dig som har psykisk ohälsa och vill komma ut i arbetslivet.

Läs mer

Få mer kunskap!

Beställ våra böcker!

SJÄLVKLART

SJÄLVKLART

Berättelser rätt in socialpolitikdebatten

Beställ här
Tre steg till arbete

Tre steg till arbete

Misa metod bok

Beställ här