Med rätt stöd kan alla finna en plats i arbetslivet!

Så här hanterar Misa Covid-19.

Vilken tjänst passar dig?

Vilken tjänst som passar dig beror på dina behov och om du kommer till Misa via kommunen, Arbetsförmedlingen eller skolan. Kontakta din handläggare, arbetsförmedlare eller studie- och yrkesvägledare för att veta vilken tjänst du har rätt till.

Hur gör vi för att stötta dig?

Misa är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. När du kommer till oss får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det. Du styr och vi stöttar dig hela vägen till den öppna arbetsmarknaden.

Kartläggning - Vem är jag, vad vill jag?

Vi lär känna dig och tar tillsammans reda på dina intressen, förmågor och mål för att kunna matcha dig mot rätt arbetsplats. Vi gör en genomförandeplan och skriver ner dina mål på kort och på lång sikt. Våra möten kan vara både i Misas lokaler och ute på stan.

Praktik - Vilket arbete passar mig?

Tillsammans med dig hittar vi en praktikplats som matchar dig och dina förutsättningar. Du får möjlighet att besöka arbetsplatser och prova på en eller flera av dem genom praktik, vi har samarbete med arbetsgivare inom olika branscher både offentliga och privata. Misa stöttar och följer upp dina framsteg.

Arbete - Du har nått ditt mål.

Du har nått ditt mål och deltar i arbetslivet. Din praktik har övergått till arbetsverksamhet eller anställning, ibland med fortsatt stöd av Misa.

Få mer kunskap!

Beställ våra böcker!

SJÄLVKLART

SJÄLVKLART

Berättelser rätt in socialpolitikdebatten

Beställ här
Tre steg till arbete

Tre steg till arbete

Misa metod bok

Beställ här