Från skola till arbetsliv

Vi erbjuder skolor skräddarsydda upplägg att hitta bra praktik- och lärlingsplatser samt passande arbetsplatser för Arbetsplatsförlagd lärande (APL). Därefter ger vi ett kontinuerligt och individuellt stöd till både eleven och arbetsplatsen för att praktiken eller APL ska fungera under hela perioden. Eleverna får verktyg av oss för att de ska känna sig tryggare och mer förberedda för arbetsmarknaden.

Kontaktperson för skoltjänster

Towe Malmström

Skolsamordnare

08-51510839[email protected]
ung kvinna står vid en grönsaksdisk

En bra praktik gör skillnad

Det är en återkommande utmaning för skolan att hitta arbetsplatser som erbjuder bra praktik. Det är också svårt att få tiden att räcka till för uppföljande stöd ute på praktikplatsen. Vi skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad praktik. Det ger skolan tid att arbeta kvalitativt med kursinnehåll och bedömning av lärandet på praktikplatsen. Att elevens APL blir ett positivt första steg ut i arbetslivet är oerhört viktigt för eleven, skolan och arbetsmarknaden.
Kontakta oss så berättar vi mer

Vårt mål är att praktiken ska bli en bra utbildning och en förberedelse för arbetslivet. Tillsammans med eleven hittar vi en praktikplats som passar. Sedan ger vi ett fortsatt stöd under hela praktikperioden.

1. Matchning

Under de första träffarna tar vi reda på den aktuella kursens innehåll och krav, eleven och skolans önskemål om arbetsplats och arbetsuppgifter. Om det inte finns speciella önskemål eller krav ger vi en inblick i olika branscher och tänkbara arbetsuppgifter. Vi vill ge eleven en ökad förståelse för olika arbetsuppgifter, yrken och arbetsplatser. Vi ger en orientering i vad som är viktigt att tänka på när man ute på en arbetsplats.

2. Praktik

Under hela praktikperioden finns vi med som stöd för elev, arbetsgivare och handledare på arbetsplatsen i nära samarbete med skolan. Både för att vägleda eleven till en lärorik och positiv arbetslivserfarenhet och för att öka förståelsen samt kunskapen på arbetsplatsen om de behov som eleven har.

3. Arbetsliv

Under praktiken gör vi tillsammans med skola, elev och arbetsplatsens handledare en tydlig planering kring rutiner och arbetsuppgifter. Detta för att skapa tydlighet i vad eleven behöver lära sig för att behärska olika arbetsmoment. Planeringen ligger till grund för arbetet mot utbildningens mål och en ökad anställningsbarhet.

Vi har kunskap om olika anställningsformer och kan informera samt vägleda elev och arbetsgivare i övergången från praktik till anställning.