Samarbeten med boenden

I samarbete med andra aktörer som exempelvis HVB-hem, stödboenden, skyddsboenden, avhopparverksamhet med flera, erbjuder vi individuellt utformade insatser. Där fokus ligger på sysselsättning, studier och arbete. Vi arbetar enligt metoden IPS (Individual Placement & Support).

Kontaktperson

Maria Heimer-Åkerlund

Enhetschef Misa Ung

08- 617 90 86[email protected]
Ung man sim sitter med ihop knäppta händer och håller de mot munnen

Vägen mot arbete

Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat utifrån en genomförandeplan som vi skapar under uppstarten av samarbetet. Målet kan variera från att vilja prova på olika eller nya branscher och/eller att arbeta mot en anställning.
Kontakta oss så berättar vi mer

Tjänsten syftar till att hjälpa unga vuxna att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. För att lyckas med detta utgår vi alltid från personers egna förutsättningar, kompetenser och mål.

  • Misa matchar personer mot en lämplig praktikplats, utifrån personers egen vilja att komma dit.
  • Studiebesök görs och vi skriver praktikavtal där Misa står för olycks- och ansvarsförsäkring.
  • När praktiken påbörjats handleder Misa personen på arbetsplatsen vid behov.
  • Vi stöttar arbetsgivaren samt samordnar nätverksmöten med boendet.
  • Om målsättningen är anställning följer Misa upp kraven för detta, och jobbar aktivt med att motivera personen att kämpa mot uppsatt mål, samt tar reda på arbetsgivarens krav så att personen kan nå en anställning.
  • Misa samordnar också kontakten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att rätt anställningsstöd kan ges till både arbetstagaren och arbetsgivaren.
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Simulerade anställningsintervjuer
  • CV-coachning
  • Intressetest och information om arbetsmarknad och utbildningsvägar.

Vi hjälper till med att kartlägga arbetsförmågan, hitta praktikplatser och ger ett kontinuerligt stöd genom hela jobbsökarprocessen.