Individual Placement Support (IPS)

IPS är en arbetsmetod som bygger på Supported Employment. Den har utvecklats för personer som har psykisk ohälsa och som har en önskan om att komma ut i arbete. IPS är den första metoden som genom forskning visat sig vara en kostnadseffektiv och givande insats för dessa personer.
en man och en kvinna står i en lekpark
IPS bygger på åtta principer:
  • Alla personer med en psykisk funktionsnedsättning som vill ha ett arbete är välkomna
  • Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
  • Information till deltagaren om hur den ekonomiska ersättningen kan påverkas när man får arbete
  • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden
  • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet.
  • Sökandet efter arbete inleds tidigt inom 1 månad eller så snart deltagaren uttryckt önskan att arbeta
  • Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
  • Stödet är inte tidsbegränsat
Läs mer om IPS på socialstyrelsen hemsida