Misa Ung

Misa Ung är en samlingsplats för de insatser som Misa erbjuder till unga och unga vuxna i åldrarna 15-29 år. Hos oss kan du få stöd via olika insatser som daglig verksamhet, sysselsättning, öppenvård, skolor, feriejobb samt samarbete med boende.

Kontaktuppgifter

Fatburs Brunnsgata 16

118 28 Stockholm

Enhetschef: Maria Heimer-Åkerlund
Telefon: 08-617 90 86
Hitta hit: Karta
08 - 515 161 80[email protected]
Två personer sitter i fåtöljer och samtalar vid ett bord

Vad gör vi

På Misa Ung jobbar vi för att förhindra utanförskap och stöttar dig till ett hållbart inträde till vuxenlivet.

Vi har lång erfarenhet av att möta unga vuxna i olika livssituationer. Exempelvis unga som har en psykosocial problematik, lever i kriminella miljöer, har beroende sjukdom eller funktionsvariationer.

Alla är olika och har sina utmaningar och styrkor, därför arbetar vi med ett individuellt upplägg.
Trädgren illustration

Kontakta oss för ett studiebesök

Om du lämnar dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

Vi öppnar dörrar för ungdomen!

När du kommer till oss får du möjligheten att planera just din väg framåt tillsammans med en arbetskonsulent som kan särskilt mycket om skola och arbetsliv för unga vuxna.

Till sin hjälp har våra arbetskonsulenter ett team med kompetenta personer som kan stötta när det behövs. Exempelvis om det behövs stöd från en studie- och yrkesvägledare, en arbetsterapeut eller kanske en samtalsterapeut.
fyra ungdomar bakifrån om sitter på en torgbänk

Kurser och aktiviteter

Om du vill utvecklas med Misas kurser och göra något i grupp så har Misa kurser och aktiviteter. Exempelvis personlig marknadsföring, arbetsmarknadskunskap, drama, konst och grafik, svets, diverse idrottsaktiviteter och mycket mera.

Misa Ung arbetsprocess

Relation och kartläggning IconIcon
När du kommer till Misa Ung får du träffa dina arbetskonsulenter.Tillsammans sätter ni upp mål för vad vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla.
De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet eller till studier
Vi utforskar vad som kan passa dig bäst.
Arbetsgivarbesök eller studieplanering IconIcon
Vi tar kontakt med olika arbetsgivare eller skolor för att se vad som kan passa dig. Vi gör studiebesök. Alla har olika erfarenheter och önskemål och behöver därför stöd med olika saker.
Uppstart på arbets- utbildningsplatsen IconIcon
Praktik eller studier påbörjas och vi finns med som stöd för dig utifrån de behov du har.
Misa Ung

Vår personal

För att kunna möta våra deltagares behov på bästa sätt är vår personal välutbildad.
Personalgruppen består av socionomer, social- eller behandlingspedagoger, psykoterapeut och studie- och yrkesvägledare. Tillsammans erbjuder vi ett täckande stöd och vägledning på ett individuellt och personligt plan. Personalen är utbildade i Supported Employment, IPS, Supported Education, Motiverande samtal (MI) och i Kriminalitet som livsstil. Några av våra arbetskonsulenter har egna erfarenheter av att förändra destruktiva val tidigare i livet.
Illustration
Rawa 2021

"Det viktigaste är att skapa tillit och förtroende hos oss till de vi möter. Det initiala relationsbyggandet är avgörande för hur väl vi ska lyckas med vårt uppdrag."

En arbetskonsulent

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram