Misa Ung

Individuellt stöd mot studier, sysselsättning och arbete för dig som är 15–29 år


Du kommer till Misa Ung genom insatser från vården eller din kommun. Tillsammans hittar vi din väg framåt!

Kontaktuppgifter

Timmermansgränd 4

118 65 Stockholm

Enhetschef: Maria Heimer-Åkerlund
Telefon: 08-617 90 86
Hitta hit: Karta
08 - 515 161 80[email protected]
Tre personer står i en korridor och tittar i tidningar

Hitta din egen väg mot arbete, sysselsättning och studier

På Misa Ung får du träffa arbetskonsulenter som stöttar dig mot arbete, sysselsättning eller studier. Här finns även en studie- och yrkesvägledare (SYV), arbetsterapeut och samtalsterapeut. Du kan också delta i kurser och aktiviteter. Till exempel drama, konst, svetsning, träning och arbetsmarknadskunskap.

Tillsammans hittar vi din väg framåt!

Personligt stöd och planering

Alla har olika styrkor och utmaningar. Hos oss får du ett personligt utformat stöd och planering. Misa Ungs personal möter dig där du är. Du kanske har en ADHD-diagnos, psykosocial problematik, beroendesjukdom, lever i kriminella miljöer, eller andra utmaningar i livet.

Du kommer till oss genom vården eller din kommun. Till exempel: öppenvård, daglig verksamhet, sysselsättning och stöd vid arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Två kvinnor och en suddig bild av en man som sitter i en soffa

Vår personal

På Misa Ung jobbar socionomer, social- eller behandlingspedagoger, en psykoterapeut och en studie- och yrkesvägledare. Vi är alla utbildade i Supported Employment, IPS, Supported Education, Motiverande samtal (MI) och i Kriminalitet som livsstil.

Se mer av Misa Ung på vårt Instagram!

Utforska vår instagram
Vector 4

"Det viktigaste är att skapa tillit och förtroende med våra deltagare. Relationsbyggandet avgör hur väl vi kommer lyckas med vårt uppdrag"

Arbetskonsulent på Misa Ung

Så jobbar vi – du styr, vi stöttar

Relation och kartläggning IconIcon
När du kommer till Misa Ung får du träffa dina arbetskonsulenter. Tillsammans sätter ni upp mål för vad vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och vad verksamheten ska innehålla.
De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet eller till studier. Vi provar oss fram till vad som passar dig bäst.
Arbetsgivarbesök eller studieplanering IconIcon
Vi tar kontakt med olika arbetsgivare eller skolor för att se vad som kan passa dig. Vi gör studiebesök. Alla har olika erfarenheter och önskemål och behöver därför stöd med olika saker.
Uppstart på arbets- utbildningsplatsen IconIcon
Praktik eller studier påbörjas och vi finns med som stöd för dig utifrån de behov du har.

Kom på studiebesök och se om Misa Ung är rätt för dig!

Välkommen att boka studiebesök eller ställa frågor här. Du kan också ringa 08-515 161 80, eller mejla direkt till [email protected]