Öppenvård med inriktning sysselsättning

Denna insats riktar sig till ungdomar i åldern 15-20 år i Stockholms kommun.

Kontaktperson

Maria Heimer-Åkerlund

Enhetschef Misa Ung

08- 617 90 86[email protected]
fyra unga kvinnor håller i kaffekoppar och tittar i en bok
På Misa Ung jobbar vi utifrån ett individuellt utformat program, som ska förhindra utanförskap och istället skapa resursstarka nätverk. Syftet med våra insatser är ett hållbart inträde i vuxenlivet. Vi har lång erfarenhet av att ge stöd till barn och unga med funktionsvariationer, psykosocialproblematik, missbruk, kriminalitetsproblematik eller andra som vill bryta en destruktiv livssituation. Vi gör ett individuellt utformat program där vi erbjuder ett antal olika insatser beroende på behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer

Aktiverande stöd och vägledande stöd.

Sysselsättning enligt Supported Employment (SE)

SE är en evidensbaserad metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att de man ger stöd enligt SE ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden utifrån sina försättningar och önskemål.

Samarbete med arbetsgivare

Vi samarbetar med ett stort antal arbetsgivare inom alla branscher och matchar till den arbetsplats ungdomen har ett intresse av. Ett urval av arbetsplatser: Footlocker, Burger King, Gina Tricot, Telenor, Cateringfabriken, Riddermark Bil med flera.

Studier enligt Supported Education (SEd)

Supported Education är en framgångsrik metod som hjälper personer med funktionsvariationer som vill studera att genomföra sina studier genom ett individuellt utformat upplägg beroende av behov.

Förändringsprogram

Genom det väl sammansatta programmet ska ungdomarna ges möjlighet att se sanningen om sig själva, om missbruket och kriminaliteten. Hur både man själv och ens omgivning drabbas.

Studie och yrkesvägledning

En studie och yrkesvägledare använder olika verktyg i samtalet för att hjälpa sin klient att fatta välunderbyggda beslut. Man arbetar utifrån tre områden: Självkännedom, kunskap om alternativen och förmågan att fatta beslut.

Arbetsterapeutisk vägledning

Arbetsterapeuten stöttar sina klienter att utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Det kan handla om att hitta strategier eller hjälpmedel (både kognitiva och fysiska) som kan underlätta i vardagen, i skolan och på arbetsplatsen.