Misa Bromma

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet?
Du som har ett LSS-beslut är välkommen till Misa Bromma.

Kontaktuppgifter

Drottningsholmsvägen 320

167 31 Bromma

Enhetschef: Lotta Bodèn Bruzelius
Telefon: 08-515 161 56
Hitta hit: Karta
08-37 48 20[email protected]
ryggen på en person och den andra sitter hukad och talar till den andra personen

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

Vill du ha en individuell arbetsinriktad verksamhet som passar dig? Till oss kommer personer som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd(AST). Vi har lång erfarenhet och har funnits som enhet sedan 2002. Vi ger dig stöd att utveckla dina förmågor så att du kan delta i arbetslivet på det sätt som passar dig.
Trädgren illustration

Kontakta oss för ett studiebesök.

Vill du veta mer och träffa oss, fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Du styr vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
När du kommer till Misa Bromma får du träffa dina arbetskonsulenter.
Tillsammans sätter ni upp mål för vad du vill ska hända under tiden du är på Misa och hur upplägget ska vara. De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet. Utifrån dina kunskaper, styrkor och intressen hjälper dina arbetskonsulenter dig att hitta en arbetsplats med passande arbetsuppgifter. De ger dig också det stöd du behöver på själva arbetsplatsen. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och önskemål och behöver därför stöd med olika saker. På Misa arbetar vi för att varje deltagare ska få ett individuellt utformat stöd där dina personliga önskemål står i centrum.
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Inneverksamhet IconIcon
Inneverksamheten hos oss är för dig som har större behov av stöd och tillsyn och som i mindre utsträckning vill eller kan vara ute på en arbetsplats mer än någon timme per vecka. Verksamheten inne i våra lokaler är förutsägbar och anpassad med stor personaltäthet. Arbetsinriktningen genomsyrar även verksamheten inne i lokalerna genom samarbeten med olika företag som vi utför arbeten åt.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av vårt fokus att hitta lämplig arbetsplats så har vi ett antal kompletterande aktiviteter att erbjuda. I dessa så deltar du tillsammans med andra deltagare. Här kan du se vilka aktiviteter vi erbjuder just nu.

Veckoschema för gruppaktiviteter

Måndag
Tid: Klockan 9.45
Vad: Gymträning


Tisdag
Tid: Klockan 14.30
Vad: Yoga
Var: Misa Bromma
Tisdag
Tid: Klockan 13.30
Vad: Promenad
Vi går tillsammans med
andra deltagare och personal.
Torsdag
Tid: Klockan 10.00
Vad: Yoga
Var: Misa Bromma
Varannan fredag
Tid: Klockan 13.30
Vad: Social aktivitet
Två kollegor sitter en på en fåtölj den andra på en stol och det hänger röda gardiner bakom.

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter och de har olika utbildningar och bakgrund. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. Alla har lång erfarenhet av att stödja personer med en diagnos inom autismspektra och av att samarbeta med arbetsmarknaden.

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram