Arbetsmarknadstjänster

Behöver du få jobbcoachning eller annat stöd för att komma ut i arbetslivet?

Misa Arbetsmarknadstjänst erbjuder jobbcoachning till dig som behöver ett individuellt stöd för att komma ut i arbetslivet. Oavsett anledning till ditt behov av stöd är du välkommen till Misa. Vi är en av Arbetsförmedlingens utförare av Rusta och matcha.

Kontakta oss

Asso Abdullahi

Affärsområdeschef arbetsmarknadstjänster

08-515 161 67[email protected]
Två man samtalar utomhus på en altan.

Allt vårt arbete utgår ifrån dig, dina önskningar och dina behov

Hos oss får du träffa en arbetskonsulent som coachar dig i frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studier och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du kontakt med nya arbetsgivare? Hos oss finns inga ”färdiga” lösningar utan vi utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen.
  • Psykisk och social ohälsa
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Teckenspråkiga
  • Inlärningssvårigheter
  • Språksvårigheter
  • Långtidssjukskrivna
En kvinna och en man står och samtalar framför en gammal tegelvägg

Rusta och matcha

Du som är beviljad Rusta och matcha av Arbetsförmedlingen kan välja oss på Misa. På Misa ger vi dig individuellt stöd i ditt sökande efter ett nytt jobb eller studier.

Arbetskonsulenter inom Rusta och matcha har lång erfarenhet av att stötta personer som behöver ett extra stöd till arbete. Hos Misa har du tillgång till ett stort kontaktnät av arbetsgivare. Vår filosofi är att du styr och vi stöttar samt att alla som vill kan finna en plats i arbetslivet med rätt stöd.

Läs mer om Rusta och matcha
en kvinna och en man framför ett skrivbord

Jobbtorg – arbetsförberedande yrkesinriktade insatser

Tillsammans med Jobbtorg i Stockholms stad har Misa tagit fram olika arbetsförberedande yrkesinriktade insatser.
Insatserna riktar sig till dig som är bor i Stockholms stad och är mellan 29 – 64 år och får försörjningsstöd och för dig som är ung vuxen 20-29 år och är arbetslös.

Kurserna är framtagna tillsammans med Jobbtorg i Stockholm och andra aktörer. Här kan du bland annat hitta grundläggande datautbildning, truckförarutbildning, restaurangutbildning, utbildning i park och vägarbete och butiksutbildning.

Läs mer om Jobbtorg och utbildningarna
Sysselsättning_Misa_Bokhandel

"Jag är verkligen glad att jag "hittade" er, visste inte att det fanns något sådant. Jag känner att jag fått stöd med idéer och möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål."

- Deltagarundersökning

Tjej sitter på armstödet på en fåtölj och blickar fram med ett fint leende

"Misa brinner för deltagarna och rekryterar fantastiska kontaktpersoner som bryr sig. Det märks och det gör skillnad."

- Deltagarundersökning

Samtal två personer_Misa

"På MISA upplever jag att de verkligen lyssnar på mig."

- Deltagarundersökning

Se våra filmer

MISA _Rusta och matcha-2022
MISA _Rusta och matcha_2022_del2
MISA_Rusta och matcha_2022-del3
MISA _Rusta och matcha_2022_del4

Vilka kontor kan du kontakta om du vill ha jobbcoachning via Misa?

Misa Nacka AMT

Misa Nacka AMT

Misa Järva AMT

Misa Järva AMT

Misa Helsingborg AMT

Misa Helsingborg AMT