Jobbtorg – Arbetsförberedande yrkesinriktade insatser

Vi har kurser och Utbildningarna som riktar sig till dig som är bor i Stockholms stad och är mellan 29 – 64 år och får försörjningsstöd.
Eller för dig som är ung vuxen 20-29 år är arbetslös och bor i Stockholm stad.

Kontaktperson

Asso Abdullahi

Affärsområdeschef arbetsmarknadstjänster

08-515 161 67[email protected]
tre personer vid ett bord
Tillsammans med Jobbtorg i Stockholms stad har Misa tagit fram olika arbetsförberedande yrkesinriktade insatser.
  • Insatserna riktar sig till dig som är mellan 29 – 64 år och som uppbär försörjningsstöd.
  • Eller för dig som är ung vuxen 20-29 år och är arbetslös.
  • Kurserna är framtagna tillsammans med Jobbtorg och andra aktörer.
  • Målet är att du som deltagare ska kunna komma ut i arbete eller studier.
  • Utbildningarna riktar sig till dig som varit utan arbete en längre tid.
  • Vi arbetar bland annat med utbildningssatsningar i bristyrken- yrkesförberedande utbildningar.
Du kan kontakta Jobbtorg via länkarna
Jobbtorg för dig med försörjningsstöd
Jobbtorg unga

Kurs i lager och logistik

Kursen är på 10 veckor och utbildar dig i att arbeta på lager. Kursen innefattar utbildning för flera typer av truckar samt andra utbildningar som stärker din profil när du söker arbete. Fokus ligger mycket på praktiskt arbete och coachning till jobb."