Jobbtorg – Arbetsförberedande yrkesinriktade insatser

Vi har kurser och Utbildningarna som riktar sig till dig som är bor i Stockholms stad och är mellan 29 – 64 år och får försörjningsstöd.
Eller för dig som är ung vuxen 20-29 år är arbetslös och bor i Stockholm stad.

Kontaktperson

Asso Abdullahi

Affärsområdeschef arbetsmarknadstjänster

08-515 161 67[email protected]
tre personer vid ett bord
Tillsammans med Jobbtorg i Stockholms stad har Misa tagit fram olika arbetsförberedande yrkesinriktade insatser.
  • Insatserna riktar sig till dig som är mellan 29 – 64 år och som uppbär försörjningsstöd.
  • Eller för dig som är ung vuxen 20-29 år och är arbetslös.
  • Kurserna är framtagna tillsammans med Jobbtorg och andra aktörer.
  • Målet är att du som deltagare ska kunna komma ut i arbete eller studier.
  • Utbildningarna riktar sig till dig som varit utan arbete en längre tid.
  • Vi arbetar bland annat med utbildningssatsningar i bristyrken- yrkesförberedande utbildningar.
Du kan kontakta Jobbtorg via länkarna
Jobbtorg för dig med försörjningsstöd
Jobbtorg unga