Jobbtorg – Arbetsförberedande yrkesinriktade insatser

Är du inskriven på jobbtorg och uppbär försörjningsstöd så har du rätt rätt till denna insats.

Kontaktperson

Asso Abdullahi

Affärsområdeschef arbetsmarknadstjänster

08-515 161 67[email protected]
tre personer vid ett bord
Tillsammans med Jobbtorg i Stockholms stad har Misa tagit fram olika arbetsförberedande yrkesinriktade insatser.
  • Insatserna riktar sig till dig som är mellan 20 – 64 år och som uppbär försörjningsstöd.
  • Kurserna är framtagna tillsammans med Jobbtorg och andra aktörer.
  • Målet är att du som deltagare ska kunna komma ut i arbete eller studier.
  • Utbildningarna riktar sig till dig som varit utan arbete en längre tid.
  • Vi arbetar bland annat med utbildningssatsningar i bristyrken, möjlighet att uppdatera ditt kunnande för att kunna byta bransch eller att läsa in gymnasiet för att kunna gå vidare till högre studier.
Kontakta Jobbtorg Stockholm

Utbildningarna som vi erbjuder