Supported Education (SEd)

Supported Education (SEd) är en framgångsrik metod som hjälper dig med funktionsnedsättning när du vill studera eller utbilda dig.
en kvinna bakifrån som sitter vid ett bord och så har du en man i skägg framför som förklarar något.
Forskning visar att personer som fått anställning med stöd av Supported Employment kan ”fastna i sin anställning” eftersom de saknar utbildning. Därför blir Supported Education ett naturligt nästa steg. Metoden bygger på att du på längre sikt ges möjlighet att med stöd genomföra studier och utbilda dig. Forskningen visar goda resultat och Supported Education kommer förmodligen att bli en evidensbaserad som metod.

SEd – metoden följer ”choose-get-keep”- modellen och är baserad på åtta principer.

  • Tillgång till utbildningsprogram med positiv och gynnande utveckling som mål.
  • Lämpligheten baseras på personens egna vilja.
  • SEd-tjänsten påbörjas direkt efter att person uttryckt intresse av att studera.
  • SEd är integrerat med behandling.
  • Individuellt studiestöd erbjuds så länge behov finns.
  • Personens preferenser styr processen.
  • SEd är styrkebaserat och förespråkar hopp och utveckling.
  • Återhämtning är en pågående process som underlättas av meningsfulla roller.
Läs mer om Supported Education på SFSE hemsida.