Motiverande samtal - MI

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.
Kvinna med glasögon och håller ett papper i handen
Ursprungligen utformades MI-metoden av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Metoden passar egentligen alltid när man vill stimulera en annan person att ändra sitt beteende utan att väcka motstånd hos henne/honom.

Motiverande samtal kan ges som korta enskilda samtal, men kan också kombineras med andra insatser.

MI – metoden bygger på fyra principer:
  • Visa empati
  • Uttrycka ambivalens
  • Stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar
  • Minska personens eget motstånd till förändring