Misa Nacka Arbetsmarknadstjänster

Behöver du en individuell jobbcoachning för att komma tillbaka till arbetslivet? Vi ger dig ett individuellt anpassat stöd. Du kommer till oss via Arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadsenhet.

Kontaktuppgifter

Cylindervägen 20

131 52 Nacka

Samordnare: Mohammad Abdulwahid
Telefon: 08-515 161 21
Hitta hit: Karta
08 - 120 219 50[email protected]
Två man samtalar utomhus på en altan.

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

Hos oss får du träffa en arbetskonsulent som hjälper dig att fundera kring frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studie och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden?

Det finns inga ”färdiga” lösningar utan stödet utformas utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Hos oss får du möjligheten att närma dig arbetsmarknaden på det sätt som passar dig bäst. Vi har ett stort och väl upparbetat nätverk med näringslivet och samarbetar med över 2000 företag i flera branscher.
Kontakta oss för mer information
stor personalgrupp på 100 personer.

Vår personal

Personalen på Misa kallas arbetskonsulenter. De flesta är utbildade socionomer, arbetsterapeuter, pedagoger eller personalvetare. Alla har lång erfarenhet av att stödja personer som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Hos oss finns också teckenspråkig personal. Personalen har god kännedom om arbetsmarknaden och ett brett kontaktnät av arbetsgivare.