Misa IT

Är du intresserad av spelutveckling, programmering eller speltestning och har rätt till daglig verksamhet?
Då är du välkommen till oss på Misa IT i Alvik.

Kontaktuppgifter

Gustavslundsvägen 151 C

167 51 Bromma

Enhetschef: Frida Westberg Atterman
Telefon: 08-515 161 95
Hitta hit: Karta
08- 714 33 40[email protected]
Två arbetskollegor framför en dator i en serveringslucka

Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor

Vi erbjuder daglig verksamhet med inriktning mot IT för dig som har Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspekrumtillstånd (AST).
Hos oss kan du utveckla dina kunskaper inom programmering, spelutveckling och speltestning. Vi stöttar dig att komma närmare arbetslivet med inriktning mot IT.
Kontakta oss för att boka ett studiebesök
Tre personer står och samtalar i ett dataklassrum.

Våra kurser

I vår verksamhet kan du lära dig programmeringsspråket Python, både på grundläggande och avancerad nivå. Vi har även kurs i spelutveckling i spelmotorn Unreal Engine, både på grundläggande- och på fortsättningsnivå. Kurserna pågår flera dagar i veckan med personal som arbetar professionellt och som har kompetens inom området.
Martin it

Vår personal

Personalen på Misa är välutbildad – vi är till exempel socionomer, beteendevetare, studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeuter eller har andra relevanta yrkesutbildningar. På Misa IT finns personal med kompetens inom spelutveckling och programmering. Vi har hög kompetens om och bred yrkeserfarenhet av Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST). På Misa är alla utbildade i Supported Employment som enligt evidens är den bästa metoden för att stötta till arbetslivet.

Du styr, vi stöttar!

Vad gör du hos oss? IconIcon
På Misa arbetar vi individuellt – Du styr vi stöttar. Vi jobbar för att din dagliga verksamhet ska leda till en plats i arbetslivet. Därför får du redan från start också träffa dina arbetskonsulenter. Tillsammans sätter ni upp mål för vad din tid hos oss ska leda till och vad din verksamhet ska innehålla, utifrån dina kunskaper, resurser och starka sidor. De finns också med dig för att se till att allt fungerar. Utöver aktiviteterna inom IT erbjuder vi också andra aktiviteter i grupp eller individuellt.
Individuellt stöd IconIcon
Alla har olika erfarenheter och önskemål och därför behöver stöd med olika saker. På Misa har vi inga aktiviteter som man måste göra eller vara med på.
De aktiviteter du gör under en vecka ska vara sådana som passar just dig men vi har gärna arbetslivet i fokus.
Supported Employment IconIcon
Metoden Supported Employment eller Individuellt stöd i arbete passar bra i vår verksamhet. Den går ut på att så fort som möjligt komma ut på en arbetsplats och sedan börja träna och bygga stödet på plats där arbetet faktiskt ska utföras.

Misas arbetssätt och metoder.
Kompletterande aktiviteter IconIcon
Vid sidan av vårat fokus på att hitta passande arbetsplatser har vi också ett antal aktiviteter inne på Misa för dig som kanske letar efter ny arbetsplats eller som vill varva ditt jobb på jobbet med aktiviteter tillsammans med andra deltagare. Vi erbjuder kurs i spelmotorn Unreal Engine och i programmeringsspråket Python. Utöver kurserna erbjuder vi gaminghäng och aktiviteter med hälsofokus. Kontakta oss för att veta vad som är aktuellt just nu!

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram