Misa daglig verksamhet

Söker du en daglig verksamhet ute på en arbetsplats?

Vill du vara på en arbetsplats som passar dig och dina behov och har svårigheter att på egen hand ta dig fram i arbetslivet, då kan du kontakta oss. På Misa finns en arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS.

Kontakta

Viktor Jöhnk

Affärsområdeschef LSS

08 - 515 16 123[email protected]
en man står och lägger in varor på en hylla i en affär.

Misas dagliga verksamhet utgår ifrån dig, dina intressen och behov

Vi finns här för att du ska finna en arbetsplats som passar dig och dina förutsättningar. Om ditt mål är att studera, finna en praktik, få arbetslivserfarenhet eller en anställning så är det vad vi kämpar för också. Det är du som styr och vi stöttar. Vi har lång erfarenhet av att stötta dig med en funktionsnedsättning ut till arbetslivet.
  • Intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
  • Diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)
  • Förvärvad hjärnskada i vuxen ålder
  • Teckenspråkiga

På Misa kan din dag vara varierande

Är du nyfiken på att prova att vara på en arbetsplats? Vi stöttar dig att hitta en arbetsplats med arbetsuppgifter som passar just dig.
Är du intresserad av programmering och dataspel, då kan du ta del av vår verksamhet Misa IT Alvik. Vi har kurser i Python programmering och i spelutvecklingsprogrammet Unreal engine .
Om du är intresserad av konst och vill utveckla dina konstnärliga talanger så har du möjlighet att delta hos Misa Konst och Grafik i Sätra. Där kan du bland annat lära dig olika grafiska tekniker, träffa konstnärer och gå på vernissager och utställningar.
Det är bra att ha intressen och utveckla sig inom olika områden. Därför kan du välja att vara med på våra kurser, träna, yoga, lära dig om hälsa, spela teater, lära dig smide och andra aktiviteter som kan viktiga för dig.

Så här går det till att söka plats på en daglig verksamhet.

Så arbetar vi

Arbetsinriktad daglig verksamhet IconIcon
Hos oss kan du få vara ute på en arbetsplats och ha din dagliga verksamhet med ett individuellt stöd från din arbetskonsulent. Det är dina önskningar och behov som styr hur insatsen ska utformas.

Steg 1 - Kartläggning IconIcon
När du kommer till oss på Misa får du en arbetskonsulent som blir din kontaktperson. Först lär ni känna varandra. Tillsammans tar ni reda på vad du gillar och sedan sätter ni upp mål kring vad du vill uppnå.
Steg 2 - Praktik IconIcon
Du får gå på studiebesök på olika arbetsplatser och prova på att arbeta på en eller flera av arbetsplatserna. Din arbetskonsulent finns med som stöd och tillsammans hittar ni en arbetsplats som passar dig och dina behov. Tillsammans ser ni över arbetsuppgifter, arbetsmiljö, geografisk placering för att det ska bli så bra som möjligt. Misa har många kontakter med företag inom olika branscher och yrkesområden.
Steg 3 - Arbete IconIcon
Du hittar en arbetsplats som du vill vara på och ha din dagliga verksamhet. Vissa är på en arbetsplatsen några timmar i veckan. För andra kan det röra sig om att vara på en arbetsplatsen hela veckan.

Läs mer om Misas trestegsmodell
Samarbete med arbetskonsulent IconIcon
Våra arbetskonsulenter finns med på arbetsplatsen som stöd både för dig och arbetsgivaren. Det kan handla om att utarbeta rutiner för inlärning, instruktioner inför olika uppgifter eller att hantera sociala sammanhang. Ibland kan det på en arbetsplats också finnas oskrivna regler eller icke uttalade förväntningar som vi hjälper till med att förstå. Din arbetskonsulent följer upp dig på arbetsplatsen och utvärderar kontinuerligt stödbehovet och utvecklingsmöjligheter.

Sagt om oss av deltagare

”När jag började på Misa hade jag bara gått högstadiet. Jag var 20 år då. Nu har jag klarat gymnasiet, och är halvvägs igenom en YH-utbildning. Misa har stöttat mig mot mina mål hela vägen. Mitt råd till andra är: försök att inte jämföra dig med andra. Tänk istället ”hur jag kan förbättra min situation utifrån var jag befinner mig just nu?

Sara från Misa Bondegatan

Närbild på kvinna med svart uppsatt hår och svart tröja.

Misa blev en vändpunkt i mitt liv. Arbetskonsulenterna stöttade mig hela vägen till en anställning. Nu har jag en halvtidstjänst som jag trivs jättebra med, men jag saknar alla fantastiska människor på Misa!

Sagt av Sharon, översättare på RFSL

Hund

"Än blir ni inte av med mig" säger hon. Just nu är Johanna på ett hunddagis 3 dagar i veckan och hon beskriver sin arbetsplats som terapi. "Hundar är det bästa som finns!"

Johanna

Avtal kopia

Peter gillar sitt jobb och på vårdcentralen. "De är jättenöjda med min insats och säger att det är en win win-situation".

Peter

"På MISA upplever jag att de verkligen lyssnar på mig."

- Deltagarundersökning

Här kan du få svar på en del frågor

Du måste ha ett LSS- beslut. Det får du via en handläggare i din kommun.

Nej. Vi betalar ingen ersättning. Du får habiliteringsersättning från din kommun.

Vi har kontakter med företag inom många branscher och yrken.

Bara om du själv vill.

Vanligtvis 18 år eller äldre. Ibland vi tar även emot yngre personer.

Det beror på i vilken kommun du bor.

Det beror på vilken enhet du är på.

Du kan vara från tre timmar till som mest sex timmar.

Följ oss på Instagram

Utforska vår instagram