Böcker för beställning

Misa Sjalvklart Index

Boken "SJÄLVKLART"

I boken "SJÄLVKLART" – Berättelser rätt in i socialpolitikdebatten, berättar sex personer med olika yrken och bakgrunder och som stått långt från arbetsmarknaden om hur de hittade in på arbetsmarknaden.

Deras livshistorier finns i Misas bok ”SJÄLVKLART” som fått sin titel för att det är en självklarhet att olikhet är en tillgång på arbetsmarknaden.
Ansvarig utgivare: Misa AB
Redaktör: Camilla Gabrielli Misa AB
Författare: Lotta Frithiof
Formgivare: Jessica Sunnebo, Kate Design
Fotograf: Jini Sofia Lee, www.jinisofia.se
Utgiven: September 2017
Antal sidor: 112
ISBN: 978-91-639-4126-9
Pris: 250 kr inklusive frakt och moms
Illustration

Boken "Tre steg till arbete"

Denna bok tar fasta på att ett arbete för oss människor är en viktig del av livet och vuxenidentiteten. Den vänder sig till dig som arbetar med att stödja människor på deras väg ut i arbetslivet, i första hand till dig som arbetar med personer som löper risk att hamna inom institutionsverksamhet eller sysslolöshet.
ISA-metoden (Individuellt Stöd i Arbete) ger dig metoder, praktiska verktyg och lämpliga förhållningssätt i att ge människor stöd och vägledning för att hitta en arbetsplats där de kan bidra med sin kompetens. Misa har utvecklat metoden med utgångspunkt från metoden Supported Employment. ISA-metoden utvecklas och kompletteras hela tiden och används internt inom Misa men har även börjat användas hos andra privata och offentliga utförare.
I boken beskrivs den arbetsprocess vi använder inom Misa och de tankar och synsätt som är grunden för Misas arbete. Som vi ser det handlar det i första hand om att se människors förmåga och viljekraft och att matcha dessa mot lämpliga arbetsgivare och arbeten. Det handlar också om att människor ska få det stöd som behövs för att kunna behålla sitt arbete.
Ansvarig utgivare: Misa
Redaktörer: Lisa Milesson & Malena Sjöberg
Formgivare: Instant book
Utgiven: Första utgåvan Juni 2011
Andra utgåvan Jan 2022
Antal sidor: 196
ISBN: 978-91-86945-00-8
Pris: 250 kr inklusive frakt och moms

Beställ böcker

1. Fyll i dina uppgifter

2. Välj antal böcker

Boken SJÄLVKLART

Boken Tre steg till arbete