En arbetskonsulents vardag

De som kommer till Misa för att få stöd att hitta ett jobb kallar vi deltagare. Det är deltagarens vilja som styr vårt arbete. Vad är deltagaren intresserad av? Vill deltagaren ha praktik eller en anställning? Hur mycket orkar deltagaren arbeta? Hur mycket stöd behöver deltagaren i arbetet? För den som inte har så mycket erfarenhet av arbete kan det vara svårt att veta vad han eller hon vill arbeta med. Man vet inte vilka arbeten som finns och vad de innebär. Då ska man få stöd i att välja. Ingen annan ska bestämma vad man ska arbeta med.

När vi sedan börjar leta efter en lämplig arbetsplats måste arbetskonsulenten få arbetsgivaren att förstå att det här är en person som kommer att bli till nytta i arbetet. Arbetsgivaren får också veta att vi alltid finns till hands om det blir problem.

På Misa arbetar vi med metoden Individuellt stöd i arbetet, ISA. Det är Misas egen version av den amerikanska metoden Supported Employment. ISA passar i det svenska samhället och utgår från att varje människa är unik och att alla har möjligheter och förmågor.

Jag är född i Chile och kom till Sverige vid fjorton års ålder. Jag har bland annat arbetat som undersköterska och i en gruppbostad för personer som fått en hjärnskada. Nu har jag varit på Misa i snart 20 år och tycker om mitt jobb och den människosyn som vi utgår från i arbetet, alla människors lika värde. Misa ser människan bakom funktionsnedsättningen och hjälper människor att komma ut i samhället. Jag tycker att Misa går i täten när det handlar om att få arbetsmarknaden att förstå att alla människor kan göra nytta.