Individuellt stöd till arbete

ISA är en metod som ger ett personligt stöd och vägledning. Den ger fler möjligheter till att ge stöd till ett arbetsliv där praktikperioder eller avtalad arbetsverksamhet är ett led mot en eventuell anställning.
En kvinna och en man sitter och viker kartonger
Misa har utvecklat ISA som bygger på metoden Supported Employment som utvecklades i USA under 1970-talet och är idag globalt använd och vetenskapligt utvärderad.

Det som beskriver metoden Supported Employment gäller i stor utsträckning även ISA-metoden. Att jobba med ISA innebär samma fokus på att forma ett individuellt stöd som i Supported Employment. Båda metoderna har samma grundinställning, nämligen att alla ska ha möjlighet till ett avlönat arbete. Skillnaden är att ISA-metoden även ger möjlighet att ha en arbetsverksamhet på en arbetsplats. ISA ger med andra ord fler möjligheter att stötta till ett arbetsliv där flera praktikperioder eller avtalad arbetsverksamhet är ett led mot en eventuell anställning.
Vill du veta mer? Beställ boken "Tre steg till arbete"