Misas Trestegsmodell

Trestegsmodellen beskriver vår arbetsprocess, hur vi arbetar tillsammans för att du ska komma rätt i arbetslivet. Det första steget handlar om att ta reda på vem du är och vad du vill. I det andra steget har du möjlighet att prova på en eller flera arbetsplatser. I det tredje steget har du en arbetsverksamhet eller anställning beroende på vilket mål du har.
en kvinna står framför en whitebord och håller upp handen för att visa en text till den andra personen
Det första steget är kartläggning. Syftet är att lära känna dig och skapa förtroende samt att vi tillsammans hittar vad du är intresserad av. Av största vikt i detta arbete är att bemöta dig på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Kartläggningen utgår ifrån din vilja och dina intresse som mynnar ut i en genomförandeplan. Genomförandeplanen följs regelbundet upp och revideras vid behov under insatsen.
Det andra steget är praktik. Du får en möjlighet att pröva dig fram för att hitta en stadigvarande, långsiktig praktikplats som passar. Under en praktik får du erfarenheter och färdigheter för att nå målet att ha ett lämpligt anpassat arbete. Andra aktiviteter, kompletterande aktiviteter, som sociala aktiviteter eller fysiska inslag kan vara aktuellt under detta andra steg.
Det tredje steget är att du har funnit en praktikplats som passar dina förutsättningar. För en del kan det handla om att vara på en arbetsplats några timmar i veckan, medan det för andra kan det innebära en arbetsverksamhet eller att de fått en anställning. I arbetet ingår även att arbetskonsulenten handleder arbetsgivare och kollegor, så kallat naturligt stöd på arbetsplatsen, enligt Supported Employment.
Här kan du beställa vår metodbok "Tre steg till arbete"