2009-11-25

Systemet är inte rättsäkert

2009-04-14

Daglig Verksamhet- ett verktyg till anställning

2009-04-14

Projektet "Att delta i arbetslivet"

2009-04-14

Remissvar på LSS-kommitens betänkande (SOU2008:77)

2009-04-14

Nytt valfrihetssystem kan slå ut daglig verksamhet

1