Projektet "Att delta i arbetslivet"

2009-04-14 • Nyheter

Projektet -Att delta i arbetslivet- är slutfört
med stöd, för personer med ADHD
Projektet hade till uppgift att studera huruvida det var möjligt för personer
med ADHD - och som stod utanför arbetsmarknaden - att delta i arbetslivet.
Vi har beskrivit och exemplifierat hur detta arbete har gått till och hur vägen ut i arbetslivet kan se ut. Vi hoppas att detta arbete ska inspirera till ytterligare aktiviteter för att fler ska kunna komma ut i eller tillbaka till arbetslivet. Ladda ner hela rapporten