2013-10-15

"Chefer och handläggare borde göra uppror"

2013-09-23

Mångfald och företagande 2013! Bryt fördomar - se möjligheter!

2013-08-28

Svårare att få individuella insatser för personer med ADHD!

2013-06-10

Arbetskonsulenter från Misa föreläser på EUSE:s konferens i Irland.

2013-05-28

Arbetskonsulenter från Misa föreläser på NNDR i Finland!

2013-05-28

Forskningskonsulent på Misa AB föreläser på NNDR 2013 i Finland!

2013-04-25

Konferens Mångfald och företagande 2013!

2013-04-05

Misa är utställare på Leva och Fungera 2013!

2013-03-28

Misa föreläser på SFSE årliga konferens!

2013-03-15

Misas vd Stefan Lahti är inbjuden att medverka på Sverigemötet 2013!

2013-03-11

Misa Liljeholmen får besök av Socialutskottet och Arbetsmarknadsutskottet!

2013-03-08

Funktionshinder hindrar inte praktik

12Icon