Misa är utställare på Leva och Fungera 2013!

2013-04-05 • Nyheter

Under dagarna tre, den 16-18 april går mässan Leva & Fungera av stapeln i Göteborg. Leva & Fungera är mässan och den tillgängliga mötesplatsen för alla med funktionsnedsättning och alla som arbetar med människor som har en funktionsnedsättning. Misa är både med som utställare och föreläsare för att visa att det finns vägar till arbetsmarknaden för personer med en funktionsnedsättning Den 16 april kl 14.30 på scenen "Leva scen och bar" kan ni lyssna på vår föreläsning "Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet" med Magdalena Olsson, (Misa Bondegatan) och Magnus Kallenberg, (Misa Göteborg). Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd De tjänster vi erbjuder är arbetsinriktad daglig verksamhet för personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade), även arbetsinriktad sysselsättning för personer som får stöd via SoL (Socialtjänstlagen). Under de senaste åren erbjuder vi även tjänster via Arbetsförmedlingen för personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser. Under 2012 har 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta är personer med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som asperger syndrom, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt psykiska funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på personer med psykiska funktionsnedsättningar är resultatet 25% till anställning! Välkomna till vår monter DO2:06!