2020-11-04

NY VD PÅ MISA KOMPETENS

Andreas Nyhlén tar över rollen som vd i ​Misa Kompetens från 1 november 2020. Andreas har arbetat...

2017-01-17

Utbildning för arbetsgivare

AUTISM OCH ASPERGER PÅ JOBBET En kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som önskar höja...
1