Utbildning för arbetsgivare

2017-01-17 • Funktionsnedsättning

AUTISM OCH ASPERGER PÅ JOBBET En kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som önskar höja kompetensen, se styrkor och fördelar med autism och Asperger på jobbet.

AUTISM OCH ASPERGER PÅ JOBBET.
En kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som önskar höja kompetensen, se styrkor och fördelar med autsim och Asperger på jobbet. Konkreta råd och tips på små anpassningar som kan bli nyckeln till framgång.

Misa är med i det europeiska projektet ABLE (finansierat av Erasmus+) och har varit med och tagit fram utbildningen.
Syftet med utbildningen är ökad förståelse för målgruppen och att fler arbetsgivare skall få kunskap, tips och råd.
Det långsiktigt övergripande målet är att öka andelen i målgruppen som har en plats i arbetslivet.
Utbildningen kommer att erbjudas utan kostnad till några utvalda arbetsgivare i projektmedlemmarnas länder fram t o m 10 mars, för att sedan utvärderas och vidareutvecklas.
Utbildningen är på 2 timmar och hålls i arbetsgivaren eller Misas lokaler, efter behov och önskemål.

För mer information kontakta:

Projektledare Sara Sadarangani, Misa AB

[email protected]