2014-11-26

Artikel i HVB & LSS-Världen

2014-11-06

Debattartikel i Dagens Samhälle

2014-11-06

Upptäck fördelarna med mångfald och inkludering på konferensen ”Mångfald & Företagande”.

2014-11-04

Öppet hus på flera Misa enheter

2014-10-29

Platser kvar på Mångfald och Företagande!

2014-09-25

Nytt projekt integrerar arbetsmarknadsinsatser och psykiatriska insatser

2014-09-24

Kalendarium Hösten-2014

2014-09-03

Konstutställning InsideOutside

2014-08-15

Ökat stöd till studenter med Asperger på KTH.

2014-08-06

Fungerande studievardag på högskola

2014-07-30

Vi expanderar och söker personal.

2014-07-30

Misas nya broschyr!

123Icon