Min väg till anställning.

2014-06-13 • Arbetsmarknad

Från konferensen Rätt stöd till arbete, ett projekt som har bedrivits av HSO. Projektet Rätt stöd till arbete finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Handikappförbunden, ett samarbetsorgan med 39 medlemsorganisationer. Fokus är att sprida väl fungerande metoder för att människor med funktionsnedsättning inom kommunala arbetsmarknadsinsatser ska övergå till anställning i någon form. På konferensen i Stockholm berättar Josef Tefsay som tidigare varit deltagare på Misa om sin väg till anställning. http://youtu.be/s1H4OML94ls