Nytt projekt integrerar arbetsmarknadsinsatser och psykiatriska insatser

2014-09-25 • Pressmeddelande

5088 thumb

Genom att integrera arbetsmarknadsinsatser med vårdinsatser kan personer med psykisk funktionsnedsättning få effektivare stöd till arbete eller sysselsättning. Det menar Misa som tillsammans med Midhagens öppenvårdsmottagning vid Norra Stockholms psykiatri, SLSO prövar nya former för samarbete i ett gemensamt projekt finansierat av Socialstyrelsen.

Misas enhet vid Fridhemsplan har sedan 2011 successivt implementerat IPS, Individual placement and support, en evidensbaserad metod för att stötta personer med psykisk ohälsa till anställning. Nu tas det sista steget i implementeringen och metoden används fullt ut genom ett samverkansprojekt med Midhagens öppenvårdsmottagning, specialiserad på behandling av förstagångsinsjuknade i psykossjukdom.

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur arbetsstöd enligt IPS kan integreras i vårdinsatser. Förhoppningen är att ett tätt och strukturerat samarbete mellan två expertorganisationer som Misa och Midhagen ska bidra till effektivare rehabilitering och ett mer individuellt utformat stöd.

- Det är oerhört viktigt att Misa som supported employment organisation jobbar nära psykiatrin för att kunna ge våra deltagare rätt stöd. I projektet med Midhagen jobbar vi inte bara närmare utan vi tar bort avståndet helt genom att ingå i det psykiatriska teamet, säger Lena Romert, enhetschef på Misa Fridhemsplan.

Projektet startade i augusti 2014 och beräknas pågå under 12 månader. Ulrika Bejerholm, docent vid Lunds universitet och Fil.dr Helene Hillborg kommer genomföra effektutvärderingar av projektet såväl som en fallstudie av samarbetet. Forskningen kommer ligga till grund för vetenskapliga artiklar.

För mer information om projektet, vänligen kontakta

Lena Romert
Enhetschef Misa Fridhemsplan
[email protected]

Maria Mattsson
Enhetschef Midhagens öppenvårdsmottagning
Norra Stockholms psykiatri SLSO
[email protected]